VERWEZELIJKINGEN

Het kantoor treedt op in de meest complexe fiscale dossiers. Enkele recente voorbeelden:

 • Fiscale optimalisaties bij overdracht van familiale ondernemingen.
 • Bijstand van verschillende multinationals in het kader van herstructureringen en fusies.
 • Fiscaal advies aan een beursgenoteerde vennootschap omtrent de risico’s van herkwalificatie van inkomsten.
 • Analyse van het fiscaal regime van kapitalisatiecontracten Tak26.
 • Aanvraag ruling omtrent splitsing vennootschapsgroepen en verrekenen van verliezen na herstructurering.
 • Regulariseren van niet-aangegeven buitenlandse inkomsten.
 • Negotiatie en bemiddeling in het kader van aandelenoverdracht van een Belgische KMO.

Inzake geschillen kwamen wij recent in volgende zaken tussen:

 • Voor het Grondwettelijk Hof hebben we als enig kantoor een verzoekschrift ingediend tegen de antimisbruikwet en hebben we tevens de nietigverklaring bekomen van de regularisatieprocedure inzake successie en registratierechten.
 • De aftrekbaarheid van management fees tussen vennootschappen van een internationale industriële groep hebben wij met succes verdedigd.
 • In een principiële betwisting aangaande de notionele interestaftrek bekwamen wij dat een multinational het netto-actief verbonden aan de buitenlandse vaste inrichting ervan niet dient te weren uit de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek.
 • Ten gevolge van een door ons ingediende procedure voor de Raad van State werd een gemeentelijk belastingreglement op de economische bedrijvigheid wegens schending van het gelijkheidsbeginsel ingetrokken.
 • Voor een multinational bekwamen wij de nietigverklaring van tientallen aanslagen inzake verschillende lokale belastingen.
 • Fiscale huisvisitaties zowel inzake inkomstenbelastingen als inzake BTW.
 • In een BTW-geschil hebben we met succes de vernietiging van een dwangbevel wegens verjaring ingeroepen.
 • Begeleiding en afronding van vereffening verdeling internationale familiegroep.
 • Vernietiging van gemeentereglement Maldegem wegens schending van het gelijkheidsbeginsel.

Het kantoor geeft jaarlijks sinds 2008 een “Jaarboek Fiscale Rechtspraak” uit dat een compilatie bevat van (on)uitgegeven rechtspraak.

GESPECIALISEERD IN

BTW
Douane
Eénmalig bevrijdende aangifte
Fiscale bemiddeling
Fiscale geschillen
Fiscaal regime financiële producten
Internationaal Fiscaal recht
Lokale Belastingen
Fiscaal regime financiële producten
Personenbelasting
Regionale Belastingen
Registratie- en successierechten
Regularisaties
Rulings
Structurering fiscale optimalisaties
Successieplanning
Vastgoedfiscaliteit
Vennootschapsbelasting
Voorafgaande beslissingen