Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2019

 • Story Publishers
 • Fiscaal Advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2019’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen en arresten van het voorbije jaar.

  "In 2019 leidden vooral belastingen op bedrijfsbezoldigingen en inkomsten uit onroerende goederen tot onenigheid tussen belastingplichtigen en de fiscus. Dat de editie 2019 een pak omvangrijker is dan voorgaande jaargangen toont aan dat een juridische procedure voor veel belastingplichten steeds vaker de enige uitweg is", concludeert auteur Thierry Lauwers.

  Drie voorbeelden van fiscale rechtspraak uit 2019

  • Gent, 5 maart 2019: Goederen van het openbaar domein van de Staat en van het privaat domein, die bestemd zijn voor een openbare dienst of voor het algemeen belang, zijn van nature niet vatbaar voor belastingheffing. Deze belastingimmuniteit is niet van toepassing op vakantieverblijven voor (gepensioneerde) militairen en hun gezin.
  • Rb. Brugge, 15 april 2019: Vergoedingen uitgekeerd aan een bedrijfsleider in de vorm van huurgeld voor de uitbating van een praktijk zijn geen roerende inkomsten, maar bezoldigingen van de bedrijfsleider op basis van artikel 32 WIB 1992.
  • Gent, 22 oktober 2019: Het vestigen van een lokale belasting enkel ten aanzien van eigenaars van toeristische verblijfplaatsen gelegen in recreatieparken is niet verantwoord als onroerende goederen die niet gelden als toeristische verblijfplaats onbelast blijven.

Fiscaliteit anders bekeken: Internationaal fiscaal recht

 • Academia Press
 • Het internationaal fiscaal recht staat bekend als een vakgebied dat tot de moeilijkste domeinen van het fiscaal recht behoort. Het kan omschreven worden als het geheel van fiscale regels die de situaties regelen met een grensoverschrijdend element. Zoals iedere staat zijn eigen internationaal privaatrecht heeft, heeft iedere staat zijn eigen fiscaal recht bestaande uit enerzijds regels van het interne recht en anderzijds regels van internationaal recht.

  Dit boek behandelt eerst de dubbelbelastingverdragen aan de hand van het OESO-Modelverdrag, gekoppeld aan de omzetting in diverse bilaterale dubbelbelastingverdragen en de weergave ervan in de Belgische fiscale wetgeving. In het tweede deel van het boek wordt de grondig hervormde belasting van de niet-inwoners geanalyseerd.

Fiscaliteit anders bekeken: Regionale Belastingen

 • Academia Press
 • Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen. Het biedt inzicht in de voornaamste bronnen die de financiering regelen van de gemeenschappen en de gewesten. Aan de hand van relevante wetsartikels uit die bronnen, wordt het belastingwezen inzichtelijk gemaakt. 'Regionale belastingen' geeft tevens een overzicht van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Fiscaliteit anders bekeken: Lokale Belastingen

 • Academia Press
 • Iedere dag wordt de belastingplichtige in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met lokale belastingen. De tijd dat de lokale belastingen als het kleine broertje van de fiscaliteit werden aanzien, is definitief voorbij. Ook voor internationale ondernemingen begint de last van de lokale belastingen door te wegen, zeker nu vele staatskassen (bijna) volledig leeg zijn.

  Dit handboek heeft als doel om een eerste handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de lokale belastingen. De lokale belastingen worden anders bekeken, voornamelijk vanuit de rechten en verweermiddelen.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2018

 • Story Publishers
 • Fiscaal Advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2018’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen en arresten van het voorbije jaar. Eén voor één werpen ze nieuw licht op vraagstukken, die relevant zijn voor de fiscale situatie van Belgische ondernemers en belastingplichtigen.

  “Gewoon een goede boekhouder hebben, volstaat niet meer”, concludeert Thierry Lauwers. “Op het eerste zicht eenvoudige vennootschapsaangiften, kunnen aanleiding geven tot bitsige confrontaties met de fiscale Administratie.”

  Volgens de auteur zit onze complexe fiscale wetgeving daar voor iets tussen. Want de interpretatie van (nieuwe) fiscale wetgeving is voor discussie vatbaar. De houding van de fiscale Administratie is moeilijk in te schatten en durft door de jaren heen te evolueren. Rechtspraak vormt dus een belangrijke graadmeter voor de actuele fiscale beweegruimte van ondernemingen en belastingplichtigen.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2017

 • Story Publishers
 • In het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2017 geeft fiscaal advocaat Thierry Lauwers een handig en praktisch overzicht van uitspraken die voor de fiscale praktijk van belang zijn en die hun relevantie naar de toekomst zullen bewijzen. Het Jaarboek is een handig werkinstrument waarbij de weergegeven uitspraken op bondige wijze werden samengevat voor de lezer met de nodige aandacht voor de juridische nuances. Voor een meer uitgebreide weergave van de feitelijkheden kan de lezer de integrale tekst van de betrokken uitspraak raadplegen.

  Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning of fiscale geschilbeslechting, van bedrijfsleider over boekhouder tot financieel adviseur.

Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2016-2017

 • Kluwer

Fiscaliteit anders bekeken: Internationaal fiscaal recht

 • Academia Press
 • Het internationaal fiscaal recht staat bekend als een vakgebied dat tot de moeilijkste domeinen van het fiscaal recht behoort. Het kan omschreven worden als het geheel van de fiscale regels die de situaties regelen met een grensoverschrijdend element. Zoals iedere staat zijn eigen internationaal privaatrecht heeft, heeft iedere staat zijn eigen fiscaal recht bestaande uit enerzijds regels van het interne recht en anderzijds regels van internationaal recht. Internationaal fiscaal recht behandelt eerst de dubbelbelastingsverdragen aan de hand van het OESO-Modelverdrag, gekoppeld aan de omzetting in diverse bilaterale dubbelbelastingverdragen en de weergave ervan in de Belgische fiscale wetgeving. In het tweede deel van het boek wordt de grondig hervormde belasting van de niet-inwoners geanalyseerd.

Fiscaliteit anders bekeken: Regionale Belastingen

 • Academia Press
 • Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen. Het biedt inzicht in de voornaamste bronnen die de financiering regelen van de gemeenschappen en de gewesten. Aan de hand van relevante wetsartikels uit die bronnen, wordt het belastingswezen inzichtelijk gemaakt. Het handboek geeft tevens een overzicht van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2016

 • Story Publishers
 • In het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2016 geeft fiscaal advocaat Thierry Lauwers een handig en praktisch overzicht van uitspraken die voor de fiscale praktijk van belang zijn en die hun relevantie naar de toekomst toe zullen bewijzen. Het Jaarboek is een handig werkinstrument waarbij de weergegeven uitspraken op bondige wijze werden samengevat voor de lezer met de nodige aandacht voor de juridische nuances. Voor een meer uitgebreide weergave van de feitelijkheden kan de lezer de integrale tekst van de betrokken uitspraak raadplegen.

  Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning of fiscale geschilbeslechting, van bedrijfsleider over boekhouder tot financieel adviseur.

Fiscaliteit anders bekeken: Lokale Belastingen

 • Academia Press
 • Iedere dag wordt de belastingplichtige in zijn dagelijkse praktijk geconfronteerd met lokale belastingen. De tijd dat de lokale belastingen als het kleine broertje van de fiscaliteit werden aanzien, is definitief voorbij. Ook voor internationale ondernemingen begint de last van de lokale belastingen door te wegen, zeker nu vele staatskassen (bijna) volledig leeg zijn. Dit handboek heeft als doel om een eerste handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de lokale belastingen. De lokale belastingen worden anders bekeken, voornamelijk vanuit de rechten en verweermiddelen.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015

 • Story Publishers
 • In het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015 geeft fiscaal advocaat Thierry Lauwers een handig en praktisch overzicht van uitspraken die voor de fiscale praktijk van belang zijn en die hun relevantie naar de toekomst toe zullen bewijzen. Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning of fiscale geschilbeslechting, van bedrijfsleider over boekhouder tot financieel adviseur.

Jaarboek fiscale rechtspraak 2014

 • Story Publishers
 • Fiscaal advocaat Thierry Lauwers geeft in het Jaarboek fiscale rechtspraak 2014 een handig en praktisch overzicht van uitspraken die het jaar kleurden, die het verleden herschreven of juist een wissel op de toekomst trokken. Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning, van bedrijfsleider tot financieel adviseur.

  Het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2014 houdt het midden tussen enerzijds een klassiek rechtspraakoverzicht, waarbij binnen een bepaalde rechtstak en over een afgesloten periode op grondige wijze de rechtspraak wordt geanalyseerd en geduid, en anderzijds een artikelsgewijze bespreking van het fi scaal recht met beknopte annotatie.

BTW-Handleiding voor advocaten

 • Larcier
 • Advocaten zijn vanaf 1 januari 2014 onderworpen aan de btw. Deze toepassing roept nog veel vragen op.
  Daarom hebben de VZW Fiskofoon en de redactie van TFR een aantal eminente BTW-specialisten gevraagd om mee te werken aan een handleiding, in samenwerking met de Orde van Vlaamse Balies.

  Deze handleiding houdt rekening met de Circulaire van 20 november 2013 (AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411)).
  De btw-administratie heeft namelijk deze nieuwe regeling toegelicht in een lijvige circulaire. De auteurs hebben deze circulaire in hun teksten verwerkt.

Jaarboek fiscale rechtspraak 2013

 • Story Publishers
 • Fiscaal advocaat Thierry Lauwers geeft in het Jaarboek fiscale rechtspraak 2013 een handig en praktisch overzicht van uitspraken die het jaar kleurden, die het verleden herschreven of juist een wissel op de toekomst trokken. Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning, van bedrijfsleider tot financieel adviseur.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2012

 • Story Publishers
 • Overzicht van relevante fiscale rechtspraak van de jaren 2011-2012.

Handboek Lokale belastingen: Gemeentelijke en provinciale belastingen “anders bekeken”

 • Academia Press

Handboek Regionale Belastingen: Quo Vadis?

 • Academia Press

Handboek Internationaal Fiscaal Recht

 • Academia Press

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2011

 • Story Publishers
 • Overzicht van relevante fiscale rechtspraak van de jaren 2010-2011.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2010

 • Story Publishers
 • Overzicht van relevante fiscale rechtspraak van de jaren 2009-2010.

Handboek Bezetting ter bede

 • Story Publishers
 • Fiscale aspecten van de overeenkomst van bezetting ter bede, p. 127-138.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2009

 • Story Publishers
 • Overzicht van relevante fiscale rechtspraak van de jaren 2008-2009.

Lokale belastingen en fiscus, Wegwijs in bevoegdheden en procedures

 • Kluwer

Regionale belastingen en fiscus, Wegwijs in bevoegdheden en procedures

 • Kluwer

De afschaffing van de effecten aan toonder

 • Vanden Broele

Bestendig Handboek Huur en Handelshuur

 • Story Publishers
 • Een antwoord op al uw vragen omtrent huurrecht! Een advocaat, vrederechter, notaris of vastgoedexpert zonder de 'Pauwels & Raes’ is als een vis zonder water. Deze losbladige is terecht uitgegroeid tot een klassieker en onmisbaar werkinstrument, onder meer door de toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van de informatie.

  Het nieuwe team onder leiding van Dirk Meulemans zag dan ook geen reden om aan de bestaande formule te tornen. Zij gelooft echter wel dat wat goed is nog beter kan worden. Dat de meerwaarde nog méér waarde kan hebben.

  Wat mag u dus zoal van hen verwachten? Allereerst een diepgaande en op de praktijk gestoelde toelichting van het huurrecht. Daarnaast worden recente wetswijzigingen en belangrijke uitspraken van hoven en rechtbanken onder uw aandacht gebracht. Bestaande informatie wordt herschreven. Modellen, tips en casestudy’s worden uitgebreid of toegevoegd. Nieuwe hoofdstukken zullen de inhoudstafel vervolledigen.

Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2008

 • Story Publishers
 • Overzicht van relevante fiscale rechtspraak van de jaren 2007-2008.

Een pand bouwen en verbouwen

 • Acco
 • Een pand bouwen en verbouwen Praktijkgids vastgoedrecht 3 In Een pand bouwen en verbouwen worden de verschillende juridische problemen die zich stellen bij het bouwen en verbouwen van een onroerend goed op een grondige en praktijkgerichte wijze besproken, volgens het chronologische verloop van de bouwwerken: de voorwaarden en de formaliteiten voorafgaand aan de aannemingsovereenkomst, het sluiten van de aannemingsovereenkomst, de uitvoering van de aannemingsovereenkomst en het einde van de aannemingsovereenkomst. Alle rechtstakken die voorschriften bevatten waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van bouwwerken worden besproken. Dit boek richt zich tot al wie beroepshalve met het bouwen en verbouwen van onroerende goederen te maken heeft, zoals notarissen, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, ingenieurs, aannemers, landmeters en advocaten. Eerder in deze reeks verschenen, eveneens onder redactie van Dirk Meulemans, Een woning kopen en verkopen (1991) en Een onroerend goed huren en verhuren (1996).