Wetsvoorstel: nu ook taxshelter voor gaming-sector?

Door 07/03/2019 Geen categorie
Taxshelter gamingsector

Naar analogie met de fiscale gunstmaatregelen voor de filmindustrie en podiumkunsten, is een wetsvoorstel ingediend tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-sector.

De vennootschap die investeert in de game-industrie zou kunnen genieten van een belastingvrijstelling ten belope van 356 % van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten en voorwaarden). Een investering van 100 euro in de ontwikkeling en productie van een videospel kan in dergelijk geval leiden tot een belastingvermindering van 105,30 euro.

De vennootschap die videospellen produceert zal op deze manier makkelijker investering vinden. Deze financiële motor zou de Belgische gaming-sector een boost moeten geven om door te stoten in de internationale miljardenmarkt die deze industrie vandaag vertegenwoordigt.

Let wel: dergelijke vorm van overheidsfinanciering kan een vorm van staatssteun uitmaken. Concreet wil dat zeggen dat de Europese Commissie de taxshelter moet goedkeuren.

Volg Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten op LinkedIn en blijf op de hoogte van fiscaal nieuws en wetgeving.