Wetgever probeert ‘kaasroute’ te sluiten: registratie buitenlandse notariële akten binnenkort verplicht?

Door 29/06/2020Geen categorie
Kaasroute

Op 17 juni 2020 werd een wetsvoorstel ingediend in de Kamer tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van notariële akten die betrekking hebben op roerende goederen. Daarmee viseert de wetgever de schenking van roerende goederen voor een buitenlandse (Nederlandse) notaris en wordt de zogenaamde “kaasroute” gesloten.

De “kaasroute” betreft het verlijden van schenkingen of andere overdrachten van roerende goederen met voorbehoud van vruchtgebruik via Nederlandse notarissen. Deze techniek is zeer populair voor schenkingen van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap die effecten of geldbeleggingen bevat.

Momenteel hoeven deze notariële akten in België niet geregistreerd te worden. Voor wat schenkingen betreft blijven zij in die zin vrij van schenkingsrechten in België, met de nuance dat de verdachte periode van drie jaar hier wel geldt.

Het wetsvoorstel stelt nu dat in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen, dit zowel voor schenkingen verleden voor een Belgische als voor een buitenlandse (Nederlands) notaris.

Dat heeft uiteraard grote gevolgen voor alle schenkingen die verplicht middels notariële akte gebeuren. Hand- en bankgiften blijven vooralsnog buiten schot.  Echter kan men niet alles middels hand- of bankgift schenken.  Zo is er voor de schenking van aandelen van een vennootschap steeds een notariële akte nodig.  Dat geldt ook voor schenkingen dien onderworpen zijn aan bepaalde modaliteiten (bv. indien deze onder voorbehoud van vruchtgebruik worden gedaan).

Het valt af te wachten of dit voorstel ook een meerderheid vindt in de Kamer.

Dit wetsvoorstel kan mogelijk ingrijpende wijzigingen teweegbrengen in uw successieplanning. Neem zo snel mogelijk contact op met ons kantoor om te mogelijkheden te bespreken.