Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Door 08/04/2019 Geen categorie
Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen is op donderdag 4 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet treedt op volgende wijze in werking:

 • Op 1 mei 2019 voor nieuwe vennootschapen, verenigingen en stichtingen
 • Op 1 januari 2020 voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die reeds bestaan op 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om hun statuten in overeenstemming te brengen.

Deze wet voert het langverwachte Wetboek van vennootschappen en verenigingen in en vervangt de volgende wetten:

 • Het Wetboek van vennootschappen
 • De vzw-wet
 • De wet op de beroepsverenigingen
 • De wet houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de verordening van de Raad tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden

Het wetboek hanteert de volgende structuur:

 • Deel I: algemene bepaling toepasselijk op vennootschappen, verenigingen en stichtingen
 • Deel II: bepalingen eigen aan vennootschappen
 • Deel III: bepalingen eigen aan verenigingen en stichtingen
 • Deel IV: herstructurering en omzetting
 • Deel V: Europese rechtsvormen

De wet heeft niet alleen een ingrijpende impact op het vennootschapsrecht, ook op het vlak van inkomstenbelastingen zijn belangrijke wijzigingen voorzien. Hierover later meer.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten.