Werk advocaat belastbaar als vergoeding auteursrecht?

Door 06/04/2017november 30th, 2017Geen categorie

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent diende zich onlangs uit te spreken over de vraag of adviezen en conclusies van een advocaat auteursrechtelijk beschermde literaire werken kunnen zijn. In het bevestigend geval kan de advocaat een deel van zijn erelonen laten belasten als een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten.

Daar een advocaat meer doet dan enkel adviezen schrijven, is het voor de rechtbank onwaarschijnlijk dat de gehele vergoeding betrekking heeft op werken die auteursrechtelijk beschermd zijn. Bijgevolg werd de fiscale Administratie in het gelijk gesteld en werd de gehele vergoeding als beroepsinkomen belast.

Ondanks de negatieve beslissing laat de rechtbank de mogelijkheid open dat een advies of conclusie wél onder de wet op de auteursrechten valt. Dit is in het bijzonder het geval voor adviezen die op aanzienlijke wijze als origineel te bestempelen zijn.

De hier besproken situatie, waar de advocaat de adviezen schrijft voor het advocatenkantoor en het advocatenkantoor hem voor de overdracht van de auteursrechten vergoedt, verschilt in aanzienlijke mate van de situatie waarin de advocaat rechtstreeks door de cliënt wordt vergoed. In dat geval is het normaliter niet de bedoeling dat de cliënt het advies publiek maakt zodat de kwalificatie als auteursrechten veel moelijker te verdedigen valt.

Het belasten van een deel van de erelonen van de advocaat als een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten, zou mogelijk moeten zijn. De fiscale kwalificatie van inkomsten uit auteursrechten zal telkens geval per geval moeten worden onderzocht aan de hand van de juridische en feitelijke omstandigheden.

Er kan bovendien worden opgemerkt dat er recentelijk positieve rulings werden uitgevaardigd in gelijkaardige zaken.

Laat uw fiscale situatie tijdig onderzoeken teneinde maximaal te kunnen genieten van de mogelijke fiscale optimalisaties.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.