Wat betekent nieuw Wetboek van vennootschappen voor uw onderneming?

Door 01/03/2019 Geen categorie
Nieuw wetboek venootschappen

Op 28 februari is in de plenaire vergadering van de Kamer het nieuwe Wetboek van vennootschappen – eindelijk – goedgekeurd. De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2019.

Voor de bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen gelden de nieuwe bepalingen in principe pas vanaf 1 januari 2020. Zij dienen hun statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapswet bij hun eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2024. Zij kunnen er evenwel ook voor kiezen om dit te doen vóór 1 januari 2020 (en vanaf de bekendmaking van de nieuwe wet in het Belgische Staatsblad).

De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere de invoering van de flexibele en kapitaalloze BV, een reductie van het aantal vennootschapsvormen, etc.

De pdf van de volledige wettekst kunt u hier lezen.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten.