Vrijstelling RV op eerste schijf dividenden van 627 EUR

Door 13/09/2017december 18th, 2017Geen categorie

Vanaf aanslagjaar 2018 zal op grond van het regeringsakkoord met betrekking tot de wijzigingen in de spaar- en beleggingsfiscaliteit, de eerste schijf van dividenden van 627 EUR, recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing (30 %) in de personenbelasting. Voor de private investeerder komt dit neer op een belastingvoordeel van 188, 10 EUR. Deze vrijstelling kan evenwel slechts worden verkregen na aangifte van deze dividenden in de personenbelasting. Concreet betekent dit dat in eerste instantie de roerende voorheffing van 30 % op deze dividenden bij de financiële instelling zullen worden ingehouden. Nadien kan de belastingplichtige deze ingehouden roerende voorheffing recupereren via zijn aangifte in de personenbelasting.  Het is evident dat deze aangifte voor vele belastingplichtigen een doorn in het oog is.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.