VLABEL herziet haar standpunt inzake de Federal Estate Tax – Inheritance Tax

Door 06/12/2015november 10th, 2017Geen categorie

De Inheritance tax die geheven wordt in het Verenigd Koninkrijk over het bezit van een niet-inwoner heeft niet de aard van een successierecht dat door iedere erfopvolger persoonlijk is verschuldigd op goederen die hij verkrijgt door overlijden. De inheritance tax is eerder te beschouwen als een last die wordt opgelegd aan de boedel, dus als een schuld van de nalatenschap.

Indien erfopvolgers het bewijs leveren dat zij de uitgave moeten verrichten en dragen, mag voor de berekening van de Vlaamse erfbelasting het bedrag van de taks worden aanvaard als specifiek passief van de in het buitenland voor de taks in aanmerking komende goederen. Het bewijs dient geleverd te worden door bijvoeging van de “Inheritance Tax account” en de “Calculation of Inheritance Tax” samen met een bewijs van betaling.

In het pas gepubliceerde nieuw standpunt van VLABEL wordt aanvaard dat deze zienswijze ook wordt toegepast voor gelijkaardige buitenlandse boedelbelastingen die een nalatenschap rechtstreeks bezwaren en niet de aard van een successierecht hebben (en dus niet door iedere erfopvolger persoonlijk is verschuldigd op goederen die hij verkrijgt door overlijden). Dit is onder meer het geval voor de Federal Estate Tax in de U.S.A.

Hiermee komt VLABEL terug op haar oorspronkelijk standpunt van 2 september 2015 waarin werd bepaald dat de Federal Estate Tax niet als schuld kan worden afgetrokken, vermits het geen schuld van de erflater zou zijn maar een persoonlijke schuld van de erfgenamen. VLABEL ging hierbij overigens in tegen het federaal standpunt RJ S 27/05-01.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.