Verlaagd BTW-tarief voor renovatie en de afbraak en heropbouw van woningen niet meer aanvaard bij gesplitste verkoopstructuren

Door 03/06/2014november 22nd, 2017Geen categorie

De fiscale Administratie heeft met de beslissing d.d. 13 mei 2014 een duidelijke stelling ingenomen betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor renovatie van woningen en de afbraak en heropbouw van woningen in stadsgebieden door bouwpromotoren.  In deze beslissing wordt duidelijk gemaakt dat het BTW-tarief van 6% in de toekomst  niet meer zal aanvaard worden bij gesplitste verkoopstructuren.

Het betreft gesplitste verkoopstructuren van promotoren, waar nieuwbouw wordt gecommercialiseerd met toepassing van het 6%-tarief.  Bij dergelijke structuren werd het bestaande gebouw en de bijhorende grond eerst verkocht en daarna werd er een aannemingsovereenkomst aangegaan met de nieuwe eigenaars voor de renovatie van de woning. Op die manier werden de bestaande opstallen afgebroken en nieuwe woningen heropgebouwd aan een BTW-tarief van 6%.

Deze beslissing van de fiscale Administratie zat er al een tijdje aan te komen want sinds 2012 werden er door de BTW-administratie geen beslissingen meer gedaan betreffende dergelijke gesplitste verkoopstructuren, dit in afwachting van een duidelijk en definitief standpunt.

Uit de nieuwe beslissing volgt dat indien de splitsing tussen verkoop en aanneming als kunstmatig wordt beschouwd, het een verkoop van nieuwbouw betreft en het BTW-tarief van 21 % toegepast zal worden.

De beslissing stelt dat dit standpunt ook toegepast zal worden voor het verleden.  Maar om redenen van rechtszekerheid zijn hier wel belangrijke uitzonderingen op.  Een eerste uitzondering is dat de belastingplichtige een formeel akkoord heeft met de fiscale Administratie. Een tweede belangrijke uitzondering is de situatie waar de belastingplichtige een stilzwijgend akkoord heeft met de fiscale Administratie. Er is sprake van een dergelijk stilzwijgend akkoord indien er een eerder gesloten formeel akkoord bestaat in een ander project dat volledig dezelfde omstandigheden betreft of indien de belastingplichtige op datum van de beslissing nog geen antwoord ontvangen heeft op een gemotiveerde aanvraag tot een formeel akkoord.  Belangrijk in dit laatste geval is of er al dan niet een volledig dossier werd overgemaakt aan de fiscale Administratie. Het stilzwijgend akkoord geldt niet meer voor gebouwen die verkocht worden na de publicatie van de beslissing.

Het is bijgevolg aangewezen bij gebruik van gesplitste verkoopstructuren met een stilzwijgend akkoord de toepassing van het BTW-tarief van 6% spoedig te verifiëren met de fiscale Administratie om boetes en interesten te voorkomen.

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.