Verlaagd BTW- tarief van 6% van toepassing op verbouwing van nog niet als woning bestemd onroerend goed

Door 08/06/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Onroerende werken kunnen in bepaalde gevallen van het verlaagd BTW- tarief van 6 % genieten. De wet bepaalt dat de handelingen de omvorming, renovatie, enz. van “een woning” tot voorwerp moeten hebben.

Het Hof van Cassatie oordeelde recentelijk dat er voor de toepassing van het verlaagd BTW- tarief van 6% niet wordt vereist dat het onroerend goed reeds voor de verbouwing de bestemming heeft van privéwoning. Er moet met andere woorden slechts na de uitvoering van de werken voldaan te zijn aan de voorwaarde van bestemming als privéwoning.

Zo is het verlaagd BTW- tarief van 6% van toepassing op de omvorming van een woning met schuur in een privéwoning.

Er dient evenwel opgemerkt te worden dat voor de toepassing van het verlaagd BTW- tarief van 6% het nog steeds dient te gaan om een verbouwing en niet om een nieuwbouw.  Ook de kdit geeft aanleiding

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.