Verkopen op afstand via webwinkels: opletten want fiscale Administratie treedt strenger op

Door 14/03/2016november 10th, 2017Geen categorie

Internetverkoop en webwinkels zitten overduidelijk in de lift. Dit is ook de fiscale Administratie niet ontgaan.  Op basis van een recente administratieve btw-beslissing werd een strenger standpunt ingenomen over de bijzondere regeling voor verkopen op afstand. Bijgevolg is het fiscaal minder interessant om als particulier iets te kopen in een land met een laag btw-tarief om te ontsnappen aan hogere Belgische btw-heffing.

Als een particulier iets koopt in een ander EU-land, is de btw in principe verschuldigd in dat andere land, aan het daar geldende btw- tarief. In beginsel is de btw van de lidstaat van waar het vervoer naar de koper (particulier) vertrekt van toepassing en moet de verkoper dus de btw aanrekenen van de lidstaat van waaruit hij de goederen naar de klanten verzendt. Maar indien bij verkopen op afstand de leverancier de drempel van de lidstaat van aankomst overschrijdt (voor België 35.000 EUR), is de btw van het land van de koper van toepassing. De leverancier kan er ook voor opteren om zijn verkopen op afstand te laten belasten in de lidstaat van aankomst. Deze regeling werd ingevoerd om te vermijden dat particulieren massaal goederen zouden bestellen bij postorderbedrijven uit een lidstaat met een laag btw-tarief.

Om te kunnen spreken van verkopen op afstand in btw-opzicht, is de cruciale vraag of de goederen “door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd vanuit een andere lidstaat dan die van aankomst van de verzending of het vervoer”. Zo spelen de bijzondere regels van verkoop op afstand niet als een particulier goederen aankoopt in een andere lidstaat en het niet de verkoper is die het vervoer van de goederen voor zijn rekening neemt.

Er werd vastgesteld dat een strikte en letterlijke interpretatie van de vervoersrelatie de mogelijkheid bood voor allerhande misbruiken. Om die reden wordt nu bepaald dat er sprake is van ‘verzonden en vervoerd door of voor rekening van de leverancier’ in alle gevallen waarin de leverancier rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt aan de verzending of het vervoer van de goederen. Hieruit volgt dat de btw bij aankopen bij buitenlandse webwinkels zo goed als altijd verschuldigd zal zijn in het land van de koper in het geval men boven de drempel zit.

Een alternatief dat blijft bestaan is dat de koper zelf het vervoer van de goederen regelt.

Als bedrijfsleider dient u bijgevolg attent te zijn voor de btw-gevolgen van dit gewijzigd btw-standpunt.  Indien u een proactieve screening wilt van uw activiteiten staan wij uiteraard voor uw klaar.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.