Verkiezingskosten zijn niet aftrekbaar als beroepskosten

Door 13/05/2019 Geen categorie
Verkiezingskosten zijn niet aftrekbaar als beroepskosten

Op 26 mei trekken we weer met z’n allen naar de stembus om vertegenwoordigers te kiezen voor Europese, federale en regionale parlementen. Sommigen onder u koesteren politieke ambities en wensen zelf een zetel in een van deze parlementen te bemachtigen. In dat geval zult u waarschijnlijk al een tijdje bezig zijn met het voeren van een verkiezingscampagne.

Diegenen onder u die van plan zijn om de kosten verbonden aan hun verkiezingscampagne fiscaal in aftrek te nemen als beroepskost via hun volgende belastingaangifte, moeten wij echter waarschuwen.

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen – afdeling Brugge – heeft in een recent vonnis geoordeeld dat kosten, die worden gemaakt door een kandidaat in het kader van zijn verkiezingscampagne, van persoonlijke aard zijn en dus niet in aftrek kunnen worden genomen als beroepskost.

Het is daarbij niet relevant of de kandidaat al dan niet een politiek mandaat uitoefende voor de verkiezingen.

Volg Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten op LinkedIn en blijf op de hoogte van fiscaal nieuws en wetgeving.