Verhoging sanctie bij laattijdige aangifte van nalatenschap

Door 14/01/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Zoals in een eerdere nieuwsbrief werd vermeld, zal het Vlaams Wetboek Successierechten worden ingelijfd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit brengt ook enkele inhoudelijke wijzigingen qua procedure en sancties met zich mee. Eén van de opvallendste wijzigingen is de drastische verzwaring van de sanctie bij het laattijdig indien van een aangifte van nalatenschap.

De aangiftetermijn van vier maanden en de mogelijke verlenging van deze termijn voor het indienen van een aangifte van nalatenschap blijft behouden. Een verlenging van de aangiftetermijn kan door de fiscale Administratie worden toegestaan bij gegronde redenen. Denken we hier bijvoorbeeld aan de situaties waar de voorafgaandelijke schatting van onroerende goederen niet tijdig verkregen wordt of wanneer een erfgenaam in het buitenland woont.

Maar de sanctie bij overschrijding van de termijn wordt evenwel drastisch gewijzigd. In de nieuwe regeling wordt de overschrijding van de oorspronkelijke aangiftetermijn steeds bestraft met een belastingverhoging. Dit geldt evenzeer als er een verlenging van de aangiftetermijn werd toegestaan door de fiscale Administratie.

Uit de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit volgt dat de belastingverhoging wordt begroot als volgt: bij indiening van de aangifte binnen 5 maanden na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn bedraagt de verhoging 5 % van de te betalen erfbelasting. De belastingverhoging stijgt tot 10 %, 15 % en 20 % wanneer de aangifte wordt ingediend respectievelijk in de zesde tot de elfde maand, de twaalfde tot de zeventiende maand en na de achttiende maand na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn.

In het geval de aangiftetermijn wordt verlengd, bedraagt de belastingverhoging 1 % wanneer de aangifte binnen de vijf maanden na het verstrijken van de normale aangiftetermijn wordt ingediend. De belastingverhoging stijgt tot 5 %, 7,5 % en 10 % wanneer de aangifte wordt ingediend respectievelijk  in de zesde tot de elfde maand, de twaalfde tot de zeventiende maand en na de achttiende maand na het verstrijken van de wettelijke aangiftetermijn. Bij indiening van de aangifte van nalatenschap na de verlenging, dient de belastingverhoging  te worden begroot alsof er geen verlenging van de aangiftetermijn zou zijn toegestaan.

Deze drastische verhoging van de sanctie bij laattijdige indiening van de aangifte van nalatenschap dient volgens de wetgever samen bekeken te worden met de wijziging inzake nalatigheidsinteresten. De nalatigheidsinteresten beginnen in de nieuwe regeling pas te lopen als  de belasting niet betaald wordt binnen een termijn van twee maanden vanaf verzendingsdatum van het aanslagbiljet. Op vlak van de nalatigheidsinteresten betreft de nieuwe regeling dus een duidelijke mildering.

Al lijkt deze mildering inzake nalatigheidsinteresten eerder een doekje voor het bloeden gelet op het gegeven dat het tijdig indienen van de aangifte van nalatenschap door allerlei gegronde redenen niet mogelijk kan zijn.  Een verlenging van de aangiftetermijn wordt net toegekend voor dergelijke situaties. Ingevolge de nieuwe regeling krijgen de erfgenamen nu toch een sanctie opgelegd, die kan oplopen tot 10 % van de successierechten.

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.