Uw voorstel van vereenvoudigde aangifte blindelings accepteren kan geld kosten!

Door 03/06/2020juni 23rd, 2020Geen categorie
vereenvoudigde aangifte

De fiscus heeft dit jaar meer dan 730.000 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte opgestuurd. Maar let op: door dit voorstel blindelings te accepteren, loopt u mogelijk bepaalde belastingvoordelen mis.

Door de wijziging van bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van de aangifteplicht in de personenbelasting, is het toepassingsgebied van de vereenvoudigde aangifte gevoelig uitgebreid.

Zo heeft de fiscus voortaan toegang tot informatie over hypothecaire woonleningen en levensverzekeringen, die verband houden met de geïntegreerde woonbonus, met de “Chèque Habitat”, een gewestelijke woonbonus of een federale belastingvermindering voor de betaling van premies voor een individuele levensverzekering.

Ook de inkomsten uit onroerende goederen zullen een voorstel tot vereenvoudigde aangifte niet langer beletten. Dit geldt voor de inkomsten uit onroerende goederen gelegen te België die onder code 106 worden opgenomen. Het betreft onder meer niet verhuurde onroerende goederen als verhuurde onroerende goederen aan natuurlijke personen die niet worden gebruikt voor een beroepsactiviteit. Ook gebouwen die uitsluitend als woning worden gebruikt, verhuurd aan rechtspersonen, vallen onder dergelijke vrijstelling.

Echter is het opletten geblazen met wat de fiscus u toestuurt: u dient de gegevens steeds met de nodige zorgvuldigheid te controleren. Anders dreigen verschillende belastingvoordelen verloren te gaan.  Zo hebben beleggers het recht een deel van hun betaalde roerende voorheffing op dividenden terug te vorderen. Dit is niet automatisch in het voorstel opgenomen. Mensen die hun kinderen naar de opvang sturen, hebben recht op een belastingaftrek. Ook deze is niet automatisch opgenomen.

Zorg ervoor dat u geen belastingvoordelen misloopt door een voorstel van vereenvoudigde aangifte blindelings te accepteren! Maak een afspraak met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten om ervoor te zorgen dat uw aangifte wel degelijk alle gegevens bevat of als u een ingediende aangifte wil corrigeren.