Tweede verblijf in Frankrijk in een SCI – Geen Franse successierechten verschuldigd!

Door 27/10/2015november 10th, 2017Geen categorie

Een Franse SCI is een burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid maar zonder handelsoogmerk. In het kader van successieplanning wordt de SCI vaak gebruikt om onroerend goed in Frankrijk aan te kopen.

De Franse fiscale Administratie is van mening dat zij gerechtigd is om successierechten te heffen op de aandelen van een buitenlandse SCI (in casu een Monegaskische SCI). Als een binnenlandse of buitenlandse vennootschap hoofdzakelijk onroerende goederen gelegen in Frankrijk aanhoudt, dan wordt deze vennootschap in Frankrijk beschouwd als onroerend goed, bijgevolg zou Frankrijk gerechtigd zijn om er successierechten op te heffen.

Het Franse Hof van Cassatie oordeelde recentelijk dat er eerst dien te worden gekeken of Frankrijk een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten met het land waar de buitenlandse vennootschap is gevestigd. Dit is onder meer met Monaco en België het geval. Deze dubbelbelastingverdragen bedelen de heffingsbevoegdheid enkel aan Frankrijk toe voor zover er onroerende goederen gelegen zijn in Frankrijk. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde dat de onroerende goederen die werden aangehouden door de Monegaskische SCI niet in Frankrijk gelegen zijn in de zin van het dubbelbelastingverdrag. Er dient namelijk te worden gekeken naar de aandelen van de vennootschap die eigenaar is van de onroerende goederen, dit zijn roerende goederen in de zin van de dubbelbelastingverdragen met Monaco en België. De Franse bepaling dat er als het ware door de vennootschappen kan worden gekeken, vindt dan ook geen toepassing. Dubbelbelastingverdragen primeren namelijk op intern recht. De aandelen van de Monegaskische SCI kunnen dan ook enkel belast worden in de woonstaat van de erflater, aldus het Franse Hof van Cassatie.

Eenzelfde redenering kan toegepast worden voor België. Als een Belgische rijksinwoner aandeelhouder is een Franse SCI die op haar beurt eigenaar is van onroerende goederen in Frankrijk, kunnen enkel Belgische successierechten verschuldigd zijn.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.