PAUL VERHAEGHE

Advocaat Balie Brussel en Gent.

OPLEIDING
  • Licentiaat Rechten aan de Universiteit Gent
  • Licence Spéciale en droit fiscal aan de ULB
  • Attest cassatie strafzaken
SPECIALISATIES
  • Douane en accijnzen
  • Fiscaal strafrecht
  • Indirecte belastingen (BTW, erfbelasting)
  • Aansprakelijkheden en verzekeringen van cijferberoepen
ANDERE PROFESSIONELE ACTIVITEITEN
  • Secretaris en lid van de Raad van Bestuur van de Belgian Association Of Tax Lawyers (BATL)