Tax shelter voor starters

Door 26/08/2015november 22nd, 2017Geen categorie

De Programmawet van 10 augustus 2015 (BS 18 augustus 2015) introduceert een specifieke belastingvermindering voor natuurlijke personen die – al dan niet via een erkend crowdfundingplatform – intekenen op nieuwe aandelen van startende KMO’s of op rechten van deelneming in een erkend startersfonds dat de ingezamelde kapitalen vervolgens belegt in nieuwe aandelen van startende KMO’s. Deze maatregel is bedoeld om startende KMO’s die het moeilijk hebben om het nodige kapitaal bijeen te krijgen, een extra stimulans te geven.

De belastingvermindering is gelijk aan 30% van het ingebrachte bedrag dat voor de vermindering in aanmerking komt. Bij een rechtstreekse investering in ‘hele kleine vennootschappen’ wordt deze belastingvermindering zelfs opgetrokken tot 45%. De Programmawet definieert de criteria waaraan moet worden voldaan om als ‘hele kleine vennootschap’ te kunnen worden aanzien.

Deze ‘Tax shelter voor starters’ – regeling is veelbelovend. Al dient hier meteen te worden bij vermeld dat de Programmawet verschillende, strenge voorwaarden oplegt. Een bedrijfsleider kan geen gebruik maken van deze maatregel voor wat betreft de aandelen van zijn eigen vennootschap. Aan deze voorwaarde kan eenvoudigweg verholpen worden door de partner of de kinderen van de bedrijfsleider te laten intekenen op de betreffende aandelen.

De verschillende, strenge voorwaarden zullen het gebruik van deze regeling in de praktijk aanzienlijk bemoeilijken. Het valt dan ook aan te raden om zich voor het gebruik van deze ‘Tax shelter voor starters’ – regeling te laten bijstaan door een gespecialiseerd raadsman.

De ‘Tax shelter voor starters’- regeling is van toepassing op aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2015. Al zijn de begeleidende wetsaanpassingen voorzien in de Programmawet slechts vanaf aanslagjaar 2016 van toepassing.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.