Taks tweede verblijven opnieuw ongrondwettelijk bevonden ingevolge tussenkomst Meester Thierry LAUWERS

Door 22/10/2015november 10th, 2017Geen categorie

Voor het Hof van Beroep Gent werd opnieuw afgedwongen dat een belastingreglement inzake een taks op tweede verblijven buiten toepassing blijft. Dit arrest van het Hof van Beroep Gent wordt besproken in ‘De Tijd’ met interview van Meester Thierry Lauwers.

Tweede verblijven zijn wooneenheden waar de eigenaar noch de huurder zijn hoofdverblijfplaats vestigt. Heel wat gemeenten willen op deze tweede verblijven een extra belasting heffen.

De tweede verblijventaks zorgt voor een grote verdeeldheid in de rechtspraak. Zo oordeelde het Hof van Cassatie recentelijk in het voordeel van de belastingplichtige, terwijl de Raad van State de gemeente gelijk gaf.

In de zaak dd. 13 oktober 2015 voor het Hof van Beroep te Gent stelden LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgende discriminatie in het belastingreglement aan de kaak: ‘De ongelijke behandeling ontstaat doordat bepaalde eigenaars die de woning niet als hoofdverblijfplaats gebruiken een vrijstelling van de taks kunnen vragen terwijl anderen dat niet kunnen’, aldus fiscaal advocaat Thierry Lauwers.

Bij gelijkaardige bepalingen in het betrokken gemeentereglement, kan voormeld arrest als precedent dienen om de taks aan te vechten.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten is gespecialiseerd in lokale belastingen en kan u in deze problematiek bijstaan. Wij blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.