Stijging tarieven lokale belastingen

Door 08/05/2014november 22nd, 2017Geen categorie

De lokale belastingen vormen een onuitputtelijke bron van vragen en klachten voor de bevolking. De lokale belastingen liggen evenwel lager dan de federale belastingen, desalniettemin worden deze lokale belastingen dikwijls als onrechtvaardig bestempeld.  In een vorige nieuwsbrief wezen we al op de grote diversiteit van de lokale fiscaliteit, zo zijn er maar liefst 48 verschillende lokale bedrijfstaksen. Nu staan we even stil bij de tendens dat het tarief van deze lokale belastingen gevoelig de hoogte in gaat.

Het advocatenkantoor Thierry Lauwers goot de verschillende tarieven van de belangrijkste lokale taksen van de kustgemeenten en enkele Waalse gemeenten in een schematisch overzicht (zie hierna).

De tariefstijging binnen de lokale fiscaliteit wordt mooi geïllustreerd bij de evolutie van de ‘belasting op tweede verblijven’ .  Zo bedraagt deze belasting in Brugge en Oostende sinds 2014 maar liefst 1.000 euro per tweede verblijf per aanslagjaar daar dit in het vorig belastingreglement telkens nog maar 650 euro op jaarbasis was.

In de gemeente Koksijde was er in het vorig belastingreglement nog sprake van een ‘belasting op tweede verblijven’ met een tarief tussen de 331 en 650 euro afhankelijk van de categorie, voor 2014 varieert dit tarief al tussen de 734 en 913 euro.

Ook in Wallonië merken we dezelfde tendens op, zo was de taks op tweede verblijven in de gemeente Chimay in het vorig belastingreglement 175 euro voor tweede verblijven in een erkende camping en 200 euro voor tweede verblijven buiten dergelijke camping. Vanaf 2014 geldt nog steeds een belasting van 175 euro voor de tweede verblijven in een erkende camping maar nu een belasting van  400 euro voor de tweede verblijven erbuiten.

Het advocatenkantoor Thierry Lauwers is gespecialiseerd in lokale belastingen en kan u in deze problematiek bijstaan. Wij blijven ter beschikking mocht u hieromtrent vragen of opmerkingen hebben.

140508_Overzicht_24223_SC1

140508_Overzicht_24223_SC

140508_Overzicht_24223_SC2