Standpunt Grondwettelijk Hof over fiscale visitatie privé woning

Door 01/07/2019 Geen categorie

Als de fiscus toegang wil tot uw privé woning of andere bewoonde lokalen is er een machtiging van de politierechter vereist. Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit over de prejudiciële vraag of dit principe in strijd is met de gewaarborgde onschendbaarheid van de woning en het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

In de omstandigheden die aanleiding gaven tot de prejudiciële vraag stelde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen vast dat de Bijzondere Belastinginspectie in haar aanvraag tot machtiging van de visitaties niet aangaf welke gegevens of vermoedens concreet aanleiding vormden tot die aanvraag. De politierechter kon hierdoor niet concreet motiveren waarom hij de machtiging verleende.

Indien de politierechter de verleende toestemming niet motiveert, gaat de fiscale visitatie volgens het Grondwettelijk Hof niet gepaard met voldoende waarborgen tegen misbruik. In dat geval is er sprake van een schending van de gewaarborgde onschendbaarheid van de woning en het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

De politierechter is dus verplicht om de machtiging tot visitatie uitdrukkelijk te motiveren. De motivering moet verwijzen naar de vermeldingen in de aanvraag tot machtiging of de bijgevoegde stukken. In dat geval is er een billijk evenwicht voorhanden tussen de rechten van de belastingplichtig enerzijds en de noodzaak om op een doeltreffende manier een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de inkomstenbelastingen te kunnen verrichten anderzijds.

Heeft u vragen over het verloop van een fiscale visitatie? Raadpleeg de gratis online tool van Lauwers & Seutin  en maak dan een afspraak!