Spaarboekjes onder vuur

Door 27/01/2014november 30th, 2017Geen categorie

Het Grondwettelijk Hof vernietigt bij arrest (nr. 7/2014) dd. 23 januari 2014 het gunsttarief van 15% roerende voorheffing op gereglementeerde spaarboekjes.

Hieruit volgt dat de intresten boven de belastingvrije drempel van 1.900 EUR niet meer onderworpen worden aan een tarief van 15 % maar aan 25 % roerende voorheffing.  Het komt erop neer dat wie boven de 1.900 EUR interest op zijn spaarboekje heeft, daar in de toekomst 25 % in plaats van 15 % op moet betalen. Onder deze drempel geldt nog steeds de belastingvrijstelling.

Dit arrest treft zo’n 3 % van de spaarders.

De vernietigde bepalingen betreffen:

˗ een heffing van 15 % op de inkomsten uit spaardeposito’s boven de limieten bedoeld in          artikel 21, 5° WIB92,

˗ vaststelling op 15 % van de roerende voorheffing met betrekking tot die inkomsten en

˗ de uitsluiting van die inkomsten van de onderwerping aan de bijkomende heffing van 4%.

De kwestieuze wetgeving voerde een belastingregeling in voor interesten uit spaardeposito’s die verschilt naargelang de interesten worden betaald door een bank die wel of niet in België is gevestigd.

De bestreden bepalingen onderwierpen het niet-vrijgestelde deel van de inkomsten uit spaardeposito’s alleen bij de Belgische banken aan een heffing van 15% die niet wordt verhoogd.

De discriminatie tussen 15 en 25 % voor de spaardeposito’s wordt nu vernietigd. Tegen een uitspraak van het Grondwettelijk Hof is geen beroep mogelijk.

Deze uitspraak heeft consequenties voor wie in 2012 en 2013 de belastingvrije drempel overschreed. Deze interesten vallen ook onder de hogere roerende voorheffing.  Bijgevolg zal dit een invloed hebben op de zogenaamde “rijkentaks” van 4 %, die van toepassing was in 2012.

De Belgische regering krijgt nu het signaal om de behandeling van de roerende inkomsten gelijkvormiger te maken en de discriminatie weg te werken .De kans is groot dat de intresten op spaarboekjes van meer dan 1.900 EUR nu zwaarder belast zullen worden, met name aan 25%.

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers staat ter beschikking om al uw vragen hieromtrent te beantwoorden.