Schenking van aandelen kan 20 jaar na datum bedrieglijke benadeling uitmaken!

Door 21/02/2019 Geen categorie
Schenking van aandelen kan 20 jaar na datum bedrieglijke benadeling uitmaken

Het hof van beroep te Gent gaf met haar arrest van 12 februari 2019 de fiscus een vervroegd valentijnscadeau.

In principe kan iemand vrij over zijn vermogen beschikken, zelfs al heeft de persoon (belasting)schulden. Deze beschikkingsvrijheid heeft echter grenzen. Het is mogelijk dat een schuldenaar zich moedwillig ontdoet van activa om zich vanuit een bepaalde motivatie onvermogend te maken (bedrieglijke benadeling). De schuldeiser, in dit geval de fiscus, kan dan op komen tegen de bedrieglijk vervreemde activa. In het vakjargon spreekt men van ‘actio pauliana’.

De feiten van het arrest van het hof van beroep:

Een belastingplichtige heeft ten tijde van zijn overlijden in 2007 een bedrag van ongeveer 50.000 EUR schulden in de personenbelasting. De overleden belastingplichtige en zijn zoon (de appellant) hebben in 1992 samen een immobiliënvennootschap opgericht. De belastingplichtige heeft op een onbekende datum al zijn aandelen overgedragen aan zijn zoon in deze vennootschap, waardoor de zoon enige aandeelhouder is.

Het standpunt van de fiscus – bevestigd door het hof van beroep – is dat de overleden belastingplichtige de aandelen in de immovennootschap overdroeg aan zijn zoon om op een bedrieglijke wijze zijn onvermogen te bewerkstelligen. Het is niet relevant wanneer deze overdracht plaatsgevonden zou hebben. Er moet volgens het hof worden aangenomen dat de schenking van aandelen gebeurde met het doel de invordering van de belastingschuld te bemoeilijken. Omdat de overdracht een schenking uitmaakte, moet de fiscale Administratie niet bewijzen dat de zoon op de hoogte was van het abnormaal karakter van deze handelingen.

Volg Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten op LinkedIn en blijf op de hoogte van fiscaal nieuws en wetgeving.