Rechtspraak roept fiscaal visitatierecht een halt toe.

Door 26/06/2017november 10th, 2017Geen categorie

De fiscale Administratie verdedigt reeds jaren dat zij zonder veel moeite via een machtiging van de politierechter ook toegang kan verkrijgen tot privé woningen. Het Hof van Beroep te Gent stelt in een recent arrest dat die machtiging de juiste motivering moet bevatten. De politierechter mag die machtiging slechts geven als er concrete aanwijzingen of elementen op grond van welke vermoedens kan worden aangenomen dat ook in de bewoonde plaatsen belastbare handelingen worden verricht. De machtiging is volgens het Hof ongeldig en deze tast de bewijswaarde aan van de aldaar gevonden en meegenomen stukken. De Fiscale Administratie kan deze stukken niet aanwenden voor de vestiging van een navordering inzake BTW of directe belastingen.

Dit arrest is een belangrijke stap in het beperken van het fiscaal visitatierecht van de Fiscale Administratie. Als we de redenering van het Hof doortrekken, betekent dit dat het visitatierecht van de Fiscale Administratie wordt uitgehold. Het verlenen van een machtiging wordt een haast onmogelijke taak.

Het spreekt voor zich dat goede en efficiënte begeleiding in het kader van een fiscale visitatie meer dan ooit noodzakelijk is. Fiscale Advocaten Lauwers & Seutin geven dagelijks dergelijke persoonlijke en gerichte begeleiding en helpen u graag verder.

Contacteer ons gerust met al uw vragen hieromtrent.