Rechtbank Antwerpen bevestigt aftrek beroepskosten tweede verblijf

Door 17/03/2020 Geen categorie
Appartement aan zee fiscaliteit

De aftrek van de afschrijvingen en andere kosten van appartement aan zee wordt aanvaard.  Voor de aftrekbaarheid van kosten als beroepskosten in toepassing van artikel 49 WIB92 is niet vereist dat de operatie, waaraan de kost is verbonden, werkelijk winstgevend is geweest. Er mag ook geen opportuniteitsbeoordeling worden doorgevoerd door de fiscale Administratie. Anderzijds vereist artikel 49 WIB92 wel dat de kosten werden gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden.  

In het geval de inkomsten, die door de werkzaamheden binnen de vennootschap worden gegenereerd, ruimschoots de kosten, verbonden aan het appartement overstijgen, kan er geen sprake zijn van een liberaliteit ten gunste van de bedrijfsleider.

De conclusie dat de vennootschap voldoet aan haar bewijslast dat de kosten van dit appartement werden gedaan of gedragen met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden is gebaseerd op volgende elementen:

  • Het feit dat de terbeschikkingstelling van het appartement aan de bedrijfsleider van de vennootschap een aantoonbaar verband houdt met de verloningspolitiek van de vennootschap, in die zin dat de bedrijfsleider op die manier deels wordt vergoed voor de prestaties die verricht worden voor de vennootschap;
  • Het feit dat het appartement op termijn door de vennootschap met winst te gelde kan worden gemaakt.

Er is aldus voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92!

De rechtbank van Antwerpen bevestigt bijgevolg de strekking in de rechtspraak ten gunste van de belastingplichtige.  Elke investering van een vennootschap die erop gericht is om waarde te creëren, voldoet aan de voorwaarden van de aftrek (zie: artikel De Tijd 5 december 2019).

Contacteer ons met al uw vragen hieromtrent!