Portefeuillebeheer nu toch gedeeltelijk vrijgesteld van BTW

Door 29/04/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Het Hof van Justitie oordeelde in 2012 dat de dienstverrichting portefeuillebeheer bestaat uit twee onderdelen: de analyse van en het toezicht op het vermogen van de cliënt-belegger enerzijds en de eigenlijke aankoop en verkoop van effecten anderzijds. Het Hof van Justitie zag beide onderdelen samen als één enkele dienstverrichting waarop geen BTW- vrijstelling van toepassing kon zijn.

De fiscale Administratie besluit bij beslissing dd. 10 april 2015 deze zienswijze niet langer te volgen. Ingevolge deze administratieve beslissing worden beide onderdelen nu als onderscheiden handelingen/diensten aanzien. Hieruit volgt dat beide onderdelen afzonderlijk hun eigen BTW-regeling moeten volgen.

Voor het eerste onderdeel, het beleggingsadvies (adviserend beheer), kan de er nog steeds geen vrijstelling worden toegepast. Voor het tweede onderdeel daarentegen, de eigenlijke aankoop of verkoop van effecten, kan de vrijstelling nu overeenkomstig artikel 44, § 3, 10°, van het BTW-Wetboek worden toegepast.

Indien er een globale prijs aangerekend wordt voor de dienst van adviesverlening en voor de er op volgende verrichting van aankoop of verkoop van effecten, moet deze globale prijs onder de beide onderdelen worden verdeeld. Dit zodat (enkel) de prijs voor het adviserend beheer onderworpen is aan de BTW.

Deze beslissing treedt in werking op 1 juli 2015.

Het fiscaal Advocatenkantoor Lauwers & Seutin blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.