Ook gewesten bieden fiscale steunmaatregelen naar aanleiding van coronavirus

Door 13/04/2020 april 27th, 2020 Geen categorie
Fiscale steunmaatregelen Vlaamse Belastingdienst

De covid-19-crisis heeft een impact op alle aspecten van de maatschappij. Dat is niet anders op fiscaal vlak: ook hier werden veel bedrijven en particulieren getroffen naar aanleiding van de genomen maatregelen. Op elk niveau wordt hier ondertussen aan tegemoet gekomen, zo ook op regionaal vlak.

  • Vlaams Gewest

De Vlaamse Belastingdienst voorziet in een reeks steunmaatregelen die bedrijven, particulieren en zelfstandigen extra financiële ademruimte en flexibiliteit moeten bieden in deze maatschappelijk en economisch zware periode.

Voor bedrijven wordt er voorzien in een uitstel van verzending van de aanslagbiljetten inzake de onroerende voorheffing en in een verlenging van de betaaltermijn van de verkeersbelasting van 4 maanden. Dit geldt echter enkel voor rechtspersonen, en dus niet voor eenmanszaken.

Inzake erfbelasting en registratiebelasting wordt de termijn om te voldoen aan de fiscale verplichtingen verlengd tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona maatregelen gelden. Voorlopig is dit een algemene termijnverlenging tot 19 juni, maar de kans is groot dat dit nog wordt aangepast.

Tot slot heeft de Vlaamse Belastingdienst aangegeven dat zij zich soepel zal opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen.

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in enkele specifieke maatregelen om de coronacrisis op fiscaal vlak te verlichten. Zo worden er tal van financiële steunmaatregelen genomen om de zwaarst getroffen sectoren een handje toe te steken, waaronder bijvoorbeeld uitbaters van toeristische accommodaties door hen voor het eerste semester van 2020 vrij te stellen van de City Taks. Ook wordt er afgezien van de inning van de belasting op taxidiensten of voertuigen met een chauffeur voor het aanslagjaar 2020.

  • Waals gewest

Ook het Waals Gewest blijft niet achter. Inzake erfbelasting wordt er voorzien in een uitstel van 4 maanden voor zowel de aangifte als de betaling indien de termijn begint te lopen binnen de crisisperiode. Ook voor het betalen van registratierechten wordt de termijn verlengd met 4 maanden te rekenen vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst. De belastingplichtige heeft met andere woorden 8 maanden de tijd om de registratierechten te voldoen na het ondertekenen van het compromis.

Aangezien de horeca een van de hardst getroffen sectoren is ten tijde van de coronacrisis probeert het Waals Gewest ook hier extra steunmaatregelen te bieden. Zo wordt de belasting op de automatische ontspanningstoestellen voor het aanslagjaar 2020 verminderd op vraag van de belastingplichtige. Voor elke maand (of een deel van de maand) van verplichte sluiting wordt de belasting met 1/12e verminderd. Dat geldt ook voor toestellen waarvan de installatie reeds werd gepland voor 27 maart 2020, maar die nog niet werden uitgevoerd. De vermindering wordt in dat geval toegepast vanaf de installatie. Op het einde van de crisis wordt de vermindering in haar geheel berekend.

Indien u met betalingsmoeilijkheden kampt en een beroep wil doen op steunmaatregelen aarzel dan niet om ons te contacteren.