Ook bij vrijspraak door de fiscale Administratie geldt het non bis in idem-beginsel

Door 10/04/2015 november 22nd, 2017 Geen categorie

Het non bis in idem-beginsel zorgt ervoor dat iemand niet voor dezelfde feiten of feiten die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn een tweede keer vervolgd zou kunnen worden als hij of zij hiervoor al definitief werd vrijgesproken.

 

Het Hof van Cassatie oordeelde dd. 17 februari 2015 dat dit beginsel ook toepasbaar is bij vrijspraak in een fiscale procedure strafrechtelijk van aard. Het Hof van Cassatie stelde daarenboven dat het niet vereist is dat de veroordeling of vrijspraak door een strafrechter wordt uitgesproken. Het non bis in idem-beginsel kan bijgevolg ingeroepen worden zowel na een administratieve veroordeling als na een administratieve vrijspraak als deze definitief zijn en de afsluiting zijn van een strafvervolging in de autonome betekenis van de mensenrechtenverdragen.

 

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.