Nieuwe reeks fiscale wetsvoorstellen. Een overzicht!

Door 08/04/2019Geen categorie
Nieuwe fiscale wetsvoorstellen

Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten volgt nauwlettend de wetgevende initiatieven op vlak van fiscaliteit. Recent zijn drie nieuwe wetsvoorstellen goedgekeurd door de Kamer. Een beknopt overzicht.

Het wetsvoorstel houdende diverse financiële bepalingen voorziet onder meer in een wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen betreffende de pensioenspaarfondsen.

Het wetsvoorstel houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, §1ter van de wet van 5 april 1995 brengt vooral wijzigingen aan op het vlak van de inkomstenbelasting. Meer bepaald gaat het om:

    • een vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden die door een beursgenoteerde vennootschap worden toegekend onder de vorm van beursgenoteerde aandelen in het kader van een ‘spin-off’ verrichting;
    • een verduidelijking omtrent de regeling van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid; en
    • een verduidelijking inzake roerende voorheffing bij het innen van buitenlandse inkomsten door een aan de rechtspersonenbelasting onderworpen belastingplichtige.

Het wetsvoorstel tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen voorziet in de invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Dit wetsvoorstel kadert in de harmonisering van de fiscale procedures en de aanbevelingen van de bijzondere Commissie “Internationale fiscale fraude/Panama Papers”.

Op 27 maart 2019 is ook een nieuw wetsvoorstel “houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I” ingediend. Hierover later meer.

Heeft u vragen over uw fiscale situatie? Neem dan contact op met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten.