Nieuwe en permanente fiscale regularisatie in 2016 in plaats van 2017

Door 16/10/2015november 10th, 2017Geen categorie

In een vorige nieuwsbrief werd reeds gewezen op het gevaar van niet-aangegeven inkomsten/kapitalen aan te houden, gelet op de toenemende fiscale transparantie. Er werd melding gemaakt van de intentie van de federale regering om vanaf 2017 een nieuwe en zelfs permanente fiscale regularisatie in te voeren.

De federale regering heeft haar plannen echter vervroegd en wil vanaf begin 2016 een permanente fiscale en sociale regularisatiemogelijkheid invoeren. Op de tarieven na zouden de voorwaarden in grote mate overeenstemmen met de beweerde ‘allerlaatste’ regularisatieronde uit 2013.

Zo moest er in 2013 op het te regulariseren verjaarde kapitaal een heffing van 35 % worden betaald. In 2016 zal deze heffing 36 % bedragen en vervolgens jaarlijks met 1 % toenemen.

Bij niet-verjaarde inkomsten zal er in 2016 een heffing van 20 % verschuldigd zijn bovenop het normale belastingtarief. Ook dit percentage zal jaarlijks worden verhoogd.

Gelet op de stijgende tarieven is het voor de eigenaars van niet-aangegeven inkomsten/kapitalen aangewezen om tijdig in actie te schieten en zich te laten bijstaan door een specialist in de materie.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.