Nieuwe circulaire auteursrechten meteen ingetrokken

Door 12/09/2014november 30th, 2017Geen categorie

De fiscale Administratie publiceerde op 5 september 2014 een nieuwe circulaire over de auteursrechten. Evenwel werd deze circulaire enkele dagen later al terug ingetrokken. De ingetrokken circulaire zou het voorwerp uitmaken van nieuw onderzoek, verklaarde de fiscale Administratie.

Een verdoeding in auteursrechten is fiscaal aantrekkelijk om twee redenen. Enerzijds worden auteursrechten niet belast tegen het gebruikelijk progressief tarief dat kan oplopen tot 50 procent. Voor auteursrechten tot 57.080 EUR dient er slechts 15 procent aan roerende voorheffing te worden betaald. Anderzijds kan er bij de uitbetaling in auteursrechten genoten worden van een ruime forfaitaire kostenaftrek. Hierdoor kan de belastingdruk dalen tot slechts 7,5 procent.

Om voormelde redenen, kunnen werkgevers lonen fiscaal optimaliseren door een deel uit te betalen als auteursrechten. Dit kan zelfs nog in lopende arbeidsovereenkomsten worden aangepast.

Het gegeven dat de circulaire (zo snel) terug werd ingetrokken is merkwaardig doch geen slechte zaak voor de belastingplichtige. De circulaire bepaalde namelijk dat er enkel kon genoten worden van het gunstig belastingregime inzake auteursrechten indien deze auteursrechten expliciet in de arbeidsovereenkomst werden opgenomen. In de arbeidsovereenkomst diende er een aparte clausule te worden voorzien voor de vergoeding in auteursrechten.  Hierin zou expliciet moeten worden bepaald dat er auteursrechten worden overgedragen. Ook diende het bedrag voor de vergoeding van de auteursrechten afzonderlijk en gescheiden te zijn van de gewone bezoldigingen die contractueel bepaald zijn.

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.