Nieuw regime tax shelter

Door 09/07/2014november 22nd, 2017Geen categorie

Belgische vennootschappen genieten een gunstregime voor investeringen in audiovisuele producties. Dit gunstregime wordt nu grondig hervormd.

Deze hervorming werd uitgewerkt in de wet van 12 mei 2014.  De Europese Commissie dient het nieuwe regime evenwel nog goed te keuren.

In de nieuwe regeling wordt er gebruik gemaakt van een tax shelter-attest.  Slechts na het bekomen van dit attest zullen de fiscale voordelen definitief zijn.  In het tax shelter-attest wordt bekrachtigd dat de productievennootschap aan alle vereisten voldoet.  Het attest moet ervoor zorgen dat de investeringen maximaal aan de productievennootschappen toekomen. De fiscale waarde van het project wordt ook in het attest bepaald.  Afhankelijk van deze waarde kan het fiscale voordeel eventueel worden ingeperkt.

Het totale vrijstellingsbedrag mag niet meer zijn dan 150 % van de fiscale waarde. Deze fiscale waarde wordt geschat aan de hand van de gebudgetteerde kosten bij het inroepen van de vrijstelling.  Deze waarde wordt slechts finaal bepaald bij het verkrijgen van het tax shelter-attest. Voor de uitreiking van het attest zal er een controle plaatsvinden bij de productievennootschap.

Het opzet van de nieuwe berekeningswijze is om ervoor te zorgen dat de investeringen effectief aan de productievennootschappen toekomen en dat ook het excessief gebruik van de regeling wordt weggewerkt.  Het rendement neemt daarenboven niet af. Ook zal het rendement minder afhangen van het commerciële succes van de film of tv-reeks en dus zekerder zijn.

Het nieuwe regime zal slechts toepasselijk zijn op raamovereenkomsten die afgesloten worden na de inwerkingtreding van de wet. Afgesloten tax shelter-overeenkomsten blijven onderworpen aan de ‘oude’ regeling.

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.