Nieuw Jaarboek fiscale rechtspraak 2015

Door 22/06/2016november 10th, 2017Geen categorie

U heeft meer fiscale rechten dan u denkt.

Dat blijkt uit het zojuist verschenen Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015. Fiscaal advocaat Thierry Lauwers geeft hierin een handig en praktisch overzicht van uitspraken die voor de fiscale praktijk van belang zijn en die hun relevantie naar de toekomst toe zullen bewijzen. Dit boek is een must voor iedereen die bezig is met fiscale planning of fiscale geschilbeslechting, van bedrijfsleider over boekhouder tot financieel adviseur.

We zetten enkele belangrijke gevolgen van de uitspraken van het jaar 2015 op een rij. Wist u dat:

* het verhuur van cliënteel aan een vennootschap slechts tot het verkrijgen van roerende inkomsten aanleiding kan geven indien het werkelijk gaat om een huurovereenkomst die de huurder het rustig genot van het gehuurde goed garandeert.

* kosten die werden gemaakt door een vennootschap fiscaal aftrekbaar zijn als daar inkomsten tegenover staan, ook al houden deze kosten geen verband met de maatschappelijke doel van de vennootschap en zijn ze er uiteindelijk slechts op gericht een fiscaal voordeel te verkrijgen.

* na een strafrechtelijke vervolging voor diefstal en heling met bijhorende verbeurdverklaring de fiscale Administratie nog een belastingverhoging kan opleggen.

* er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat op grond waarvan goederen die gebruikt worden voor een openbare dienst vrijgesteld dienen te worden van belasting.

* ook na de vernietiging van een aanslag wegens de willekeurige begroting van de belastbare grondslag de fiscale Administratie nog steeds toe gerechtigd is een subsidiaire aanslag te vestigen.

* een bericht van wijziging niet afdoende gemotiveerd is indien de fiscale Administratie pas na het versturen ervan een concreet onderzoek gaat voeren naar een bepaalde belastingplichtige.

* het recht op aftrek voor risicokapitaal ook gerespecteerd dient te worden wanneer dit belastingvoordeel het hoofddoel is van een bepaalde rechtshandeling, zoals het verhogen van het kapitaal.

* de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste niet zonder meer aangerekend kan worden op het inkomen van de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen ingeval deze echtgenoot enkel bij verdrag vrijgestelde inkomsten verkrijgt.

* de belastingplichtige niet meer kan terugkomen op een reeds afgehandelde regularisatieprocedure.

Het Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015 biedt een handig werkinstrument voor de praktijk waarbij de weergegeven uitspraken op bondige wijze worden samengevat met de nodige aandacht voor de juridische nuances. Voor een meer uitgebreide weergave van de feitelijkheden kan de lezer ook de opgenomen integrale tekst van de betrokken uitspraak raadplegen.

Bestel het boek via Story Publishers:

http://www.storypublishers.be/jaarboek-fiscale-rechtspraak-2015

Over de auteur

Thierry Lauwers is sinds 1996 advocaat gespecialiseerd in het fiscaal recht aan de Balie van Gent en van Brussel. Hij is oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten met kantoren in Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik.Hij is docent lokale en regionale belastingen en internationaal fiscaal recht aan de Hogeschool Gent. Hij is secretaris-generaal van de International Fiscal Association (IFA), stichtend lid van de Belgische vereniging voor fiscale advocaten (BATL) en lid van de commissie fiscaliteit van de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Thierry Lauwers treedt regelmatig op als spreker op studiedagen en seminaries, is redactielid van diverse tijdschriften en auteur van verschillende boeken en bijdragen in fiscaal-juridische uitgaven Sinds 2008 verzorgt hij als auteur de jaarlijks uitgave van het overzicht van rechtspraak onder de titel Jaarboek Fiscale Rechtspraak. Hij is tevens auteur van de boekenreeks Fiscaliteit anders bekeken.  Zie ook www.lauwers-seutin.be.