Nieuw handboek Regionale belastingen: quo vadis?

Door 25/11/2013november 22nd, 2017Geen categorie

In het kader van de zesde staatshervorming is het handboek regionale belastingen: quo vadis? meer dan welkom.  Het is het ideale moment om een evaluatie te maken van de toekomst van de regionale belastingen.

Het boek benadert de regionale belastingen op een eigen(tijdse) wijze en geeft een stand van zaken over de fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten.

Dit handboek heeft als doel een handleiding en handig hulpmiddel te zijn voor de belastingplichtige in zijn zoektocht doorheen de regionale belastingen.

De bespreking van diverse regionale belastingen en regelgevingen in de drie verschillende gewesten komt aan bod: zoals de belasting op afvalstoffen, waterverontreiniging, leegstand, verkrotting en verwaarlozing (Vlaanderen),  niet-uitgebate bedrijfsruimten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), afgedankte bedrijfsruimten en bebouwde eigendommen (Brussel).  Ook het proceduredecreet (Wallonië) wordt behandeld.

Huidig handboek is het derde handboek van de hand van Mter. Thierry Lauwers (www.lauwers-law.be).  Van dezelfde auteur zijn eveneens verschenen het handboek Lokale belastingen: Gemeentelijke en provinciale belastingen “anders bekeken” en het handboek internationaal fiscaal recht.

Het handboek is te verkrijgen via Academia Press: http://www.academiapress.be/regionale-belastingen-quo-vadis.html