Moderniseert Justitie door COVID-19 crisis?

Door 13/04/2020 Geen categorie
Modernisering Justitie covid-19

De huidige coronacrisis vormt voor onze samenleving een belangrijke uitdaging om ons dagelijks leven op een geheel andere manier te organiseren. Ook Justitie blijft niet gespaard van de dreiging van het virus. Zowel de regering als de verschillende hoven en rechtbanken hebben tal van maatregelen in het leven geroepen om de verspreiding van het virus ook in betrekkingen met Justitie tegen te gaan.

Zo zijn alle pleitzittingen in burgerlijke zaken (waaronder ook fiscale zaken) die gepland staan tijdens de Corona-periode in de regel uitsluitend schriftelijk behandeld, tenzij partijen zich hiertegen verzetten, in welk geval de pleitzitting zal worden uitgesteld tot na de crisis.

Er wordt tijdens deze periode in burgerlijke zaken dus nergens meer gepleit in de gerechtsgebouwen. Niettemin hebben sommige hoven en rechtbanken hun heil gezocht in moderne technieken en laten zij de geplande pleidooien toch doorgaan via een online platform. Deze mogelijkheid wordt trouwens uitdrukkelijk voorzien door de regering in het recent volmachtenbesluit KB nr. 2 van 9 april 2020.

De rechter, de griffier en de advocaten zullen dus elk afzonderlijk thuis voor hun computer met webcam en microfoon deelnemen aan de pleidooien. De juridische debatten worden zo volledig op afstand gevoerd zodat niemand zich nodeloos hoeft te verplaatsen.

Ons kantoor is trots om mee een pioniersrol te spelen in deze ingrijpende modernisering van Justitie, door deze week via het online platform de pleidooien te hebben gevoerd in drie principezaken inzake erfbelasting voor de rechtbank te Gent.

Mr. Thierry LAUWERS is verheugd dat ook Justitie zich de kernwaarden van zijn kantoor eigen maakt, zijnde een proactieve aanpak gecombineerd met een efficiënte dienstverlening.

Indien blijkt dat dit proefproject goede werkingsresultaten oplevert, is dit volgens ons een mooie aanleiding om op lange termijn werk te maken van de langverwachte modernisering van Justitie.