Meeneemrecht fiscale Administratie nu ook inzake inkomstenbelastingen

Door 21/08/2014 november 30th, 2017 Geen categorie

De btw-administratie  had al de mogelijkheid om boeken, stukken of kopies mee te nemen als deze de verschuldigdheid van de belasting of een geldboete aantonen. Inzake inkomstenbelastingen gold deze regeling tot voor kort niet.  Daar is recent verandering in gekomen.

In het wetboek inkomstenbelasting werd een nieuw artikel ingevoegd dat stipuleert dat alle stukken die nodig zijn om het belastbare inkomen te bepalen, mogen worden meegenomen.  Evenwel mag de fiscale Administratie enkel boeken die afgesloten zijn meenemen, dit om de belastingplichtige in zijn activiteit niet te hinderen.

Dit meeneemrecht wordt ruim opgevat al moet het nog altijd gaan om boeken en stukken.  Dit houdt in dat het zowel inzake btw als inzake inkomstenbelastingen dient te gaan om papieren documenten.  Uit de voorbereiden werken volgt dat het ook kan gaan om kopieën in een elektronisch formaat.  De bezoekende ambtenaar beschikt evenwel niet over een actief zoekrecht.  Zo mag hij geen handtas, koffers, enz. doorzoeken om de papieren die erin zitten mee te nemen.

De ambtenaar dient ook rekening te houden met de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het evenredigheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel.  In elk geval moet de belastingplichtige een proces-verbaal van retentie ontvangen binnen de vijf werkdagen met daarin een inventaris van de meegenomen goederen en de concrete omstandigheden die het meenemen verantwoorden.

De belastingplichtige kan altijd weigeren om de stukken mee te geven. Als deze weigering ongegrond zou zijn, riskeert de belastingplichtige enkel een administratieve geldboete maar kan de fiscale Administratie haar meeneemrecht niet afdwingen.

Het Advocatenkantoor Thierry Lauwers blijft ter beschikking voor alle vragen of opmerkingen hieromtrent.