Kosten privéwoning bedrijfsleider fiscaal aftrekbaar? Het kan!

Door 14/04/2019 Geen categorie
Privéwoning bedrijfsleider fiscaal aftrekbaar

Het hof van beroep van Gent oordeelt dat kosten voor het privématige ter beschikking stellen van een landgoed aan een bedrijfsleider, aftrekbare kosten vormen voor een vennootschap.

Dit arrest is opvallend omdat de belastingplichtige meestal het onderspit moet delven in betwistingen met de fiscus, waarbij deze kostenaftrek op het spel staat.

Een vennootschap, die zulke kosten fiscaal in aftrek wil nemen, moet bewijzen dat:

  • Ofwel, de terbeschikkingstelling van het onroerend goed gebeurt met als doel het verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten voor de vennootschap;
  • Ofwel, de terbeschikkingstelling van het onroerend goed aan de bedrijfsleider een tegenprestatie vormt voor door deze bedrijfsleider werkelijk geleverde prestaties ten gunste van de vennootschap (de zogenaamde bezoldigingstheorie).

In veel gevallen slaagt de vennootschap er niet in om het nodige bewijs te leveren. In deze zaak is dit echter wel zo! De vennootschap beroept zich met succes op de bezoldigingstheorie om de fiscale kostenaftrek te kunnen toepassen. De specifieke elementen die het hof hebben doen oordelen in het voordeel van de belastingplichtige zijn:

  • De bedrijfsleider is de enige persoon, die werkzaam is voor de vennootschap. Het staat dus buiten kijf dat hij werkelijke prestaties heeft geleverd ten gunste van de vennootschap. Dit blijkt eveneens uit de omvangrijke jaarlijkse omzet van de vennootschap;
  • De bedrijfsleider ontvangt geen andere geldelijke vergoeding voor zijn geleverde prestaties. De beschikking over het landgoed kan daarom niet anders worden beschouwd als een vergoeding in natura;
  • De bedrijfsleider is in de personenbelasting belast op een voordeel van alle aard voor de beschikking over het landgoed. De minimale jaarlijkse huurprijs die de bedrijfsleider voor de beschikking ervan aan de vennootschap betaalde, was lager dan dit voordeel. Er was dus nog steeds sprake van een duidelijke bevoordeling van de zaakvoerder door de vennootschap.

Belangrijk om op te merken is dat het vervuld zijn van de voorwaarden voor de fiscale kostenaftrek steeds geval per geval onderzocht wordt. Daarbij is het voorhanden zijn van bewijskrachtige stukken van doorslaggevend belang.

Laat u daarom begeleiden door specialisten en betaal niet meer belastingen dan nodig!

Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten zal u met succes adviseren en bijstaan in dit soort dossiers.