Knokse gemeentebelasting op tweede verblijven ongrondwettig?

Door 09/12/2019 december 15th, 2019 Geen categorie
Appartement aan zee fiscaliteit

In drie recente arresten heeft het hof van beroep te Gent geoordeeld dat het belastingreglementen op tweede verblijven van de gemeentes Knokke-Heist, Koksijde en De Panne, in strijd zijn met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel.

De drie gemeentes verantwoorden hun belastingreglementen aan de hand van de volgende motieven:

  • de financiële toestand van de gemeente;
  • een forfaitaire weeldebelasting voor het gebruik van een luxegoed;
  • de bijkomende kosten voor de aanpassingen van de gemeentelijke dienstverleningen (bv. veiligheidsvoorzieningen) veroorzaakt door tweede verblijvers;
  • de bescherming van het residentieel wonen;
  • een compensatie voor het tegengaan van prijsstijgingen waardoor de gemeente moet investeren in sociale en betaalbare woningen door het grote aantal tweede verblijvers;
  • het afsluiten van een ontsnappingsroute voor het ontwijken van een leegstandheffing.

Deze doelstelling vormen op het eerste zicht een redelijke verantwoording voor het invoeren van een belasting op tweede verblijven. Opmerkelijk aan de situatie in de gemeentes Knokke-Heist, Koksijde en De Panne is echter dat geen van alle drie een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (AGPB) heft. De inwoners van deze gemeenten betalen dus 0% AGPB. En laat het nu net dit gegeven zijn waar het schoentje knelt!

Het hof van beroep te Gent oordeelt dat bovenvermelde motieven niet kunnen verantwoorden dat de gemeentes enkel eigenaars van tweede verblijven belast met uitsluiting van eigenaars die in hun woning staan gedomicilieerd. Zo komen bijvoorbeeld de uitgaven die de gemeente doet met betrekking tot veiligheid en infrastructuur ook de inwoners van de gemeente ten goede die hiervoor evenwel geen bijdrage dienen te leveren via de AGBP. Bovendien worden prijsstijgingen in de woningmarkt niet enkel veroorzaakt door tweede verblijvers, maar is dit afhankelijk van het aantal personen dat in de gemeente willen wonen, ongeacht of deze er zich nu domiciliëren of niet. Alle bovenstaande motieven van de gemeentes worden door het hof van tafel geveegd.

Advies Lauwers & Seutin

Deze rechtspraak schept een belangrijk precedent voor iedereen, die geconfronteerd wordt met een belasting op tweede verblijven – in het bijzonder in gemeentes die geen AGPB heffen – om deze aanslag met succes aan te vechten.