Kapitaalverminderingen anno 2018

Door 21/11/2017Geen categorie

De aankomende hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet, onder meer, in een ingrijpende wijziging wat betreft verminderingen van kapitaal.

Kapitaalverminderingen, waartoe de algemene vergadering van een vennootschap heeft beslist vanaf 1 januari 2018, zullen onderworpen zijn aan de nieuwe regeling.

Vanaf dan zullen alle kapitaalverminderingen fiscaal gezien, verhoudingsgewijs moeten worden aangerekend op het geplaatst kapitaal enerzijds en de belaste en (in het kapitaal geïncorporeerde) vrijgestelde reserves anderzijds.

Het zal dus in de praktijk zo goed als niet meer mogelijk zijn om nog een belastingvrije kapitaalvermindering te kunnen doen.

Vennootschappen die nog een belastingvrije kapitaalvermindering wensen te verrichten, dienen dit bij beslissing van hun algemene vergadering te doen ten laatste op 31 december 2017. Achteraf is het onherroepelijk te laat.

Indien men zijn kapitaalverminderingen fiscaal wenst te optimaliseren, is een deskundig voorafgaand fiscaal advies dan ook noodzakelijk.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.