Jobs, jobs, jobs: ontdek de fiscale bepalingen van de nieuwe jobsdeal!

Door 14/04/2019 Geen categorie
Fiscaliteit jobsdeal

Op 5 april 2019 zijn de fiscale bepalingen van de jobsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe wet voorziet onder meer in de volgende maatregelen:

  • Om het volgen van een opleiding voor een knelpuntberoep te stimuleren, worden premies van de deelstaten onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de inkomstenbelasting.
  • Verminderde loonkost voor werknemers uit de binnenvaartsector, die ploegen- of nachtarbeid verrichten onder het regime van de “systeemvaart”. De vermindering bestaat uit een vrijstelling van doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing.
  • Het fiscaal gunstregime voor overuren is tijdelijk van toepassing op 180 gepresteerde uren in plaats van op 130 werkuren.
  • Een werkgever mag, onder bepaalde voorwaarden, het normale minimumbrutoloon verlagen van jongeren van 18, 19 of 20 jaar zonder werkervaring, die aangeworven zijn met een startbaanovereenkomst. Dit is toegelaten als de werkgever een “compenserende toeslag” (in plaats van een “forfaitaire toeslag”) betaalt aan de jonge werknemer. Deze toeslag is vrij van belastingen en compenseert het verschil tussen zijn nettoloon vóór de vermindering van het brutoloon en zijn nettoloon na de vermindering.
  • Vanaf aanslagjaar 2020 mag bij gepensioneerden met een pensioen dat net boven het referentie-inkomen uitkomt, dit extra bedrag niet langer zo goed als volledig weg belast worden. Bovendien mogen gepensioneerden met een laag pensioen, die nog iets extra bijverdienen of een beperkt onroerend inkomen hebben, niet langer automatisch het volledige voordeel van de bijkomende vermindering verliezen.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor uw onderneming? Neem dan contact op met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten.