Is een dure wagen een onredelijke beroepskost en bijgevolg niet aftrekbaar?

Door 17/08/2016 november 10th, 2017 Geen categorie

Dure wagens zijn een doorn in het oog van de fiscale Administratie. De fiscale Administratie verwijst op dit punt doorgaans naar artikel 53, 10° Wetboek Inkomstenbelasting dat de aftrek verbiedt van kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. De interpretatie van deze bepaling geeft aanleiding tot diverse discussies.

Het argument dat de wagen het succes van het bedrijf vertegenwoordigt, deed de rechtspraak al meermaals in het voordeel van de belastingplichtige oordelen. Een representatieve auto kan immers helpen om een goede indruk te maken op klanten. Bovendien mag de fiscale Administratie geen opportuniteitsoordeel vellen. Dit wil zeggen dat de fiscale Administratie zich niet in de plaats mag stellen van de belastingplichtige en de keuzes voor hem/haar maken.

Recentelijk oordeelde nu ook de rulingcommissie dat de voormelde bepaling soepel mag worden geïnterpreteerd. De rulingcommissie stelde bij een recentelijke aanvraag vast dat de kosten van de wagen “aanzienlijk” zijn, maar oordeelde dat dit op zich geen reden is om een deel van de kosten als onredelijk te beschouwen. Dat de wagen bijdraagt tot de uitstraling van de onderneming, deed de rulingcommissie in deze zin besluiten.

Een ander belangrijk criterium is dat de kost van de wagen in verhouding moet staan tot de financiële draagkracht van de onderneming. Dit is ook logisch omdat men moeilijk kan voorhouden dat de wagen bijdraagt tot het behalen van belastbare inkomsten indien er nauwelijks inkomsten zijn. Een niet onbelangrijke nuancering op dit punt is dat ook de toekomstige inkomsten meetellen.

Kortom, de aftrek van de kosten van uw (dure) wagen is verdedigbaar!

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.