Inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeenschap gevolgd door een schenkingen van beide echtgenoten aan de kinderen, wanneer fiscaal misbruik?

Door 21/02/2017november 10th, 2017Geen categorie

Omwille van de progressieve tarieven inzake de schenkbelasting voor onroerende goederen is het fiscaal interessanter om met twee te schenken. Op deze manier worden de laagste tarieven tweemaal doorlopen. Deze constructie staat zowel op de federale als op de Vlaamse zwarte lijst. Beide administraties gaan er dus van uit dat deze constructie fiscaal misbruik uitmaakt. Dit betekent dat de belastingplichtigen die van deze constructie gebruik maken, moeten aantonen dat er afdoende niet-fiscale motieven aanwezig zijn.

De Vlaamse rulingdienst sprak zich hier al diverse malen over uit. Zo werd er geoordeeld dat indien er een te korte tijdspanne bestaat tussen de inbreng en de schenking, er sprake is van fiscaal misbruik. De vraag stelt zich wat in de ogen van de Vlaamse belastingadministratie wordt aanzien als een korte tijdspanne. In een recente voorafgaande beslissing bevestigt de Vlaamse belastingadministratie dat een periode van zes jaar tussen de inbreng van het goed in de huwgemeenschap en de schenking ervan door de echtgenoten voldoende is om niet te kwalificeren als een korte tijdspanne. Het kan worden toegejuicht dat de belastingplichtigen en hun adviseurs op deze manier toch enige duiding krijgen in de zienswijze van de Vlaamse belastingadministratie.

Belangrijk om mee te geven is dat indien de inbreng is gebeurd vóór 1 juni 2012, er van fiscaal misbruik geen sprake kan zijn. Dit is immers de datum van de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling. Beide onderdelen van de constructie – inbreng en schenking-  moeten hebben plaatsgevonden na 31 mei 2012 opdat de antimisbruikbepaling toepassing kan vinden.

De Vlaamse belastingdienst oordeelde recentelijk dat een termijn van 2 jaar en 4 maanden tussen de inbreng van een eigen goed in het gemeenschappelijk vermogen en de schenking van dit goed aan een kind, als voldoende lang kan worden aanvaard. Deze recente ruling zet de deur open voor de techniek om onroerende goederen in te brengen in de gemeenschap en vervolgens om de drie jaar te schenken aan het kind.

In alle gevallen van mogelijke inbreng is goed en tijdig advies uitermate belangrijk en bepalend.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.