Gesplitste inschrijvingen en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik – nieuw standpunt Vlaamse belastingdienst noopt tot actie!

Door 11/05/2016november 10th, 2017Geen categorie

De Vlaamse belastingdienst publiceerde recentelijk een nieuw standpunt aangaande de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen. Dit betreffen effecten en geldbeleggingen waarvan het vruchtgebruik toekomt aan persoon A (dikwijls de ouders) en de blote eigendom aan persoon B (dikwijls de kinderen).

Ingevolge het nieuwe standpunt zullen dergelijke inschrijvingen worden vermoed een bevoordeling te zijn en zullen zij bijgevolg worden onderworpen aan erfbelasting. Als de inschrijvingen werden voorafgegaan door een schenking, kan de erfbelasting alleen vermeden worden indien wordt aangetoond dat er op deze schenking schenkbelasting werd betaald.

Uit dit standpunt volgt dat schenkingen voor een buitenlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik niet langer belastingvrij kunnen geschieden. Tot vóór dit standpunt kon er voor een buitenlandse (meestal Nederlandse) notaris geschonken worden met voorbehoud van vruchtgebruik zonder daarop enige belasting te moeten betalen. De enige vereiste is dat de schenker na de schenking nog drie jaar in leven blijft (zeven jaar voor familiebedrijven). Indien de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, is er erfbelasting verschuldigd op de schenking.

Het nieuwe standpunt stelt nu dat zelfs indien de bovenvermelde risicotermijn wordt overleefd, er bij de gesplitste inschrijving (die het gevolg is van de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik) alsnog erfbelasting verschuldigd is. Enkel de betaling van schenkbelasting zou hieraan kunnen tegemoet komen.

Dit standpunt van de Vlaamse belastingdienst gaat in tegen de wettelijke bepalingen en is aanvechtbaar voor de rechtbank.

Maar deze discussie kan op heden nog voorkomen worden. Het nieuwe standpunt is pas van toepassing op inschrijvingen vanaf 1 juni 2016. Het is dus van belang om de schenking tijdig uit te voeren!

Een alternatief kan erin bestaan om in volle eigendom te schenken met een last tot betaling van een lijfrente. Hierop is het nieuwe standpunt van de Vlaamse belastingdienst niet van toepassing.

Aarzel niet ons te contacteren indien u verder inlichtingen wenst en/of vragen heeft.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.