Gesplitste aankoop: de kaasroute heropend?

Door 31/07/2018augustus 3rd, 2018Geen categorie

Zoals wij reeds in ons vorig nieuwsbericht hebben gepubliceerd, heeft de Raad van State in zijn arrest dd. 12 juni 2018 het beruchte standpunt nr. 15004 van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd.

Dit standpunt kwam erop neer dat bij een gesplitste aankoop blote eigendom-vruchtgebruik van een goed of een gesplitste inschrijving op een effectenrekening, de erfgenaam-blote eigenaar bij het overlijden van de erflater-vruchtgebruiker, steeds onderworpen zou zijn aan erfbelasting, tenzij er voorafgaand aan de gesplitste aankoop een in België geregistreerde schenking had plaatsgevonden. Hierdoor werd de zogenaamde “kaasroute” afgesloten. Belastingplichtigen konden dus niet meer hun voorafgaande schenking verrichten met tussenkomst van een Nederlandse notaris aldaar de schenking niet in België geregistreerd zou worden.

De Raad van State heeft thans dit standpunt vernietigd aangezien de opvatting van de Vlaamse Belastingdienst geen enkele steun vindt in de wet zelf.

Wanneer deze schenking is gebeurd buiten de drie jaar voor het overlijden van de erflater, zal de erfgenaam geen erfbelasting verschuldigd zijn bij diens overlijden in het geval van een gesplitste aankoop.

In het kader van een goede successieplanning is het belangrijk om de concrete nuances van uw dossier nauwkeurig onder de loep te nemen.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten voor al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.