Fiscale visitatie bij Optima Bank met het oogmerk klanten ertoe aan te zetten tot fiscale regularisatie is onregelmatig

Door 04/07/2013 november 22nd, 2017 Geen categorie

In een vonnis d.d. 11 juni 2013 oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent  dat de fiscale visitatie van de BBI bij Optima Bank onregelmatig is.

Het team van de BBI heeft de kantoren en computers van Optima Bank doorzocht en heeft zonder enige beperking documenten en computerbestanden gekopieerd.

Naar aanleiding van de fiscale visitatie werden zonder onderscheid bestanden en documenten van de persoonlijke dossiers van klanten gekopieerd. Dit gegeven werd door middel van diverse persberichten publiek gemaakt.

De rechtbank oordeelde de fiscale visitatie bij Optima Bank enkel en alleen gericht was op het bewerkstelligen van de fiscale regularisaties van de klanten van Optima Bank. Hiertoe wordt onder andere verwezen naar een persartikel waarin de directeur van de BBI stelde dat Optima Bank beter haar klanten zou helpen hun zwart geld te regulariseren, eerder dan ze te helpen het te verbergen.

De rechtbank acht de omvang van de concreet uitgevoerde visitatie disproportioneel met de algemene vage motivering van het fiscaal onderzoek en niet redelijk verantwoord.

De fiscale Administratie heeft volgens de rechtbank een ‘fishing expedition’ uitgevoerd met de finaliteit de klanten van Optima Bank te leiden naar “module 2” van de fiscale regularisatie.

De uitgevoerde visitatie is om die reden volstrekt nietig. De verzamelde gegevens zijn onbruikbaar.

De rechtbank kent een principiële morele schadevergoeding toe aan Optima Bank.