Fiscale regularisatie à la carte niet mogelijk

Door 08/02/2017november 10th, 2017Geen categorie

Vanaf 1 augustus 2016 werd een nieuwe en tevens permanente fiscale regularisatieronde in het leven geroepen. In een vorig nieuwsbericht werden de krachtlijnen van deze procedure belicht. Teneinde bepaalde onduidelijkheden de wereld uit te helpen, publiceerde de federale overheidsdienst dienst FAQ op zijn website.

De FAQ geeft onder mee uitsluitsel omtrent de vraag hoe een regularisatieaanvraag wordt behandeld waarbij er enkel fiscaal niet-verjaarde inkomsten (denken we hierbij onder meer aan roerende inkomsten) worden aangegeven en dus niet het fiscaal verjaard kapitaal. Bij een dergelijke aanvraag zal er aan de aangever worden gevraagd om aan de hand van schriftelijk bewijs aan te tonen dat het fiscaal verjaard kapitaal in het verleden zijn normaal belastingregime heeft ondergaan. Als de aangever dat bewijs niet kan leveren en niet bereid is om zijn fiscale regularisatie uit te breiden met het fiscaal verjaard kapitaal, zal de regularisatieheffing toch worden berekend met inbegrip van het fiscaal verjaard kapitaal.

De FAQ bepaalt ook dat de door het Contactpunt regularisaties opgelegde heffing  aanvechtbaar is voor de rechtbank van eerste aanleg. De verschafte duidelijkheid op dit punt valt natuurlijk enkel toe te juichen maar betreft geen grote ‘toegeving’ naar de belastingplichtigen toe. Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof van in 2014 kan de belastingplichtige geen gerechtelijk beroep worden ontzegd.

De belastingplichtige heeft ingevolge de fiscale regularisatieprocedure slechts een ‘eenmalige’ mogelijkheid tot regularisatie. Wie van de fiscale regularisatieprocedure gebruik maakt, moet dus volledig regulariseren. Iemand die al van een vorige fiscale regularisatieronde gebruik gemaakt heeft, kan wel opnieuw een fiscale regularisatie doorvoeren.

Het gegeven dat een fiscale regularisatie de fiscale zondaar zowel op fiscaal als op strafrechtelijk vlak immuniteit verschaft, kan niet genoeg worden benadrukt.

Het spreekt voor zich dat gespecialiseerde, professionele ondersteuning in deze gevoelige materie een must is.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.