Fiscale implicaties van het nieuwe erfrecht

Door 23/01/2019 Geen categorie
Erfbelasting

De nieuwe regels van de erfbelasting zijn sinds 1 september 2018 van kracht. Met welke fiscale implicaties moet u rekening houden?

Tarieven

De nieuwe erfbelasting heeft tot doel gematigder te zijn door:

 • Lagere tarieven toe te passen voor verkrijgingen buiten de rechte lijn;
 • De invoering van nieuwe vrijstellingen.
Tarieven erfbelasting vanaf 01/09/2018
Schijf Toepasselijk tarief
Vanaf Tot en met Tussen broers en zussen Tussen anderen
€ 0,01 € 35.000,00 25 % 25 %
€ 35.000,01 € 75.000,00 30 % 45 %
€ 75.000,01 55 % 55 %

Voetvrijstelling

De langstlevende echtgenoot of samenwonende partner kan een voetvrijstelling (abattement) genieten op maximaal de eerste € 50.000 netto aan roerende goederen. Indien het netto roerende erfdeel meer bedraagt dan € 50.000 wordt slechts het verschil aan erfbelasting onderworpen, desgevallend aan 9 of 27 procent.

Daarnaast gelden er nieuwe vrijstellingen voor kinderen die jonger dan 21 jaar zijn en hun beide ouders verloren hebben. Er geldt een vrijstelling van erfbelasting voor de gezinswoning (of een deel daarvan). Daarnaast geldt een voetvrijstelling op de eerste € 75.000 netto aan roerende goederen.

Hoe toekomstige erfbelasting vermijden?

De erfenissprong is een manier om toekomstige erfbelasting te vermijden. Opeenvolgende erfbelasting kan vermeden worden door een erfenis van (groot)ouders te verwerpen en door te geven aan de (klein)kinderen. De erfenis gaat dan rechtstreeks van grootouder naar kleinkind. Op deze manier wordt opeenvolgende erfbelasting vermeden.

De doorgeefschenking is toepasselijk indien de erfenis wel aanvaard wordt, maar kort na het overlijden (deels) door geschonken wordt aan de (klein)kinderen. De doorgeefschenking is een tweede manier om opeenvolgende erfbelasting te vermijden.

Deze vrijstelling van erfbelasting kan slechts bekomen worden indien de (i) erfenissprong en de (ii) doorgeefschenking aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 • Voorwaarden met betrekking tot het overlijden:
  • Het overlijden vond plaats na 31 augustus 2018;
  • De nalatenschap valt open in het Vlaams gewest;
  • De erfbelasting werd betaald.
 • Voorwaarden met betrekking tot de schenking:
  • De schenking vond plaats onder notariële akte;
  • Er is geen termijn of opschortende voorwaarde verbonden aan de schenking;
  • De vrijstelling wordt formeel aangevraagd in de schenkingsakte.

Voortgezet vruchtgebruik

Tot slot zal erfbelasting verschuldigd zijn op het voortgezet vruchtgebruik in hoofde van de langstlevende echtgenoot. Er is een nieuwe fictiebepaling ingevoerd in geval het vruchtgebruik van het onroerend goed bij overlijden terecht komt bij de langstlevende echtgenoot en niet aanwast bij de blote eigenaars. Deze vermogenstransfert zal belast worden in hoofde van de verkrijgende langstlevende echtgenoot.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten.