Fiscaal voordelig geld uit uw vennootschap halen wordt moeilijker

Door 13/09/2017november 10th, 2017Geen categorie

In ons vorig nieuwsbericht haalden we reeds de voornaamste wijzigingen aan die de hervorming van de vennootschapsbelasting teweeg zou moeten brengen. Eén van de punten was hierbij dat “Kapitaalverminderingen pro rata zullen moeten worden aangerekend op het gestort kapitaal en de geïncorporeerde reserves”, wat betekent dit nu concreet?

Deze bepaling maakt komaf met de mogelijkheid om de vermindering bij voorrang enkel aan te rekenen op het gestort kapitaal, waardoor hierop geen roerende voorheffing verschuldigd werd. Er zal nu verplicht naar verhouding een deel worden aangerekend op de belaste reserves en dat zal belast worden tegen een tarief van 30%. Op deze manier zullen kapitaalverminderingen fiscaal een pak minder aantrekkelijk worden.

Een streep door de rekening van menig bedrijfsleider wellicht, temeer omdat zo’n vermindering een populaire manier is om geld op een voordelige manier uit de vennootschap te halen. Krijgen we voor deze laatste maanden nog een stormloop aan statutenwijzigingen? Hoe dan ook, vanaf 2018 wordt de deur onherroepelijk gesloten. Tijdig fiscaal advies inwinnen is de boodschap.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.