Fiscaal gunsttarief voor auteursrechten ook voor power points en ghostwriters

Door 01/07/2019Geen categorie
auteursrecht ghostwriters en power point presentatie

Inkomsten die voortkomen uit de overdracht of concessie van auteursrechten worden onderworpen aan een fiscaal gunsttarief van 15 % in de personenbelasting voor wat betreft de eerste schijf van 37.500 EUR per inkomstenjaar (geïndexeerd op 61.200 EUR voor inkomsten geïnd in 2019).

De inkomsten die dit grensbedrag overtreffen worden eveneens onderworpen aan dit gunsttarief van 15 %, wanneer de auteur handelt buiten het raam van een beroepsactiviteit. Indien de auteur beroepsmatig handelt, worden de inkomsten die deze schijf overtreffen, bij de overige beroepsinkomsten gevoegd en worden zij onderworpen aan de progressieve tarieven in de personenbelasting (25-50 %).

Bovendien kan de genieter van deze inkomsten genieten van een voordelig forfaitair kostenregime.

Voor inkomsten geïnd in 2019:

  • 50% op de inkomstenschijf van 0 tot 16.320 EUR;
  • 25% op de inkomstenschijf van 16.321 tot 32.640 EUR;
  • Boven de schijf van 32.640 EUR kunnen er geen forfaitaire beroepskosten meer worden afgetrokken.

In een recente Ruling bevestigt de Dienst Voorafgaande Beslissingen bij de FOD Financiën nu dat dit fiscale gunstregime eveneens geldt voor bijdragen in vaktijdschriften en blogs die zijn geschreven door zogenaamde “ghostwriters”, zijnde personen die teksten schrijven maar die worden gepubliceerd op naam van een andere persoon (Voorafgaande Beslissing nr. 2018.1170 dd. 22 januari 2019).

Eveneens bevestigt de Rulingdienst dat het fiscale gunstregime kan gelden voor Power Point presentaties (Voorafgaande Beslissing nr. 2018.1073 dd. 29 januari 2019).

Wees dus verstandig bij de opmaak van uw overeenkomsten en uw facturen en betaal niet meer belastingen dan nodig!

Contacteer Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten voor advies, zodat uw inkomen steeds langs de minst belaste weg binnenstroomt.