Factuur krijgt prominente rol inzake opeisbaarheid BTW

Door 14/07/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Uit het nieuwe door de Ministerraad goedgekeurde voorontwerp van wet blijkt dat de regels inzake de opeisbaarheid van BTW vanaf 1 januari 2016 grondig hervormd zullen worden. In deze nieuwe regeling zal de factuur (terug) een centrale rol toebedeeld krijgen. Meer bepaald zal de datum van uitreiking van de factuur als tijdstip van opeisbaarheid van de BTW genomen worden.

Het tijdstip van opeisbaarheid van de BTW bepaalt wanneer ondernemers hun uitgaande handelingen in de BTW-aangifte moeten opnemen.

In het huidige systeem is het tijdstip van opeisbaarheid het tijdstip waarop de dienst wordt verricht of de goederen worden geleverd, tenzij er eerder een vooruitbetaling wordt ontvangen. Dit zal vanaf 1 januari 2016 veranderen daar de factuurdatum het tijdstip van opeisbaarheid zal bepalen tussen ondernemers. De afwijking dat de BTW al opeisbaar is als er een voorschot wordt betaald, blijft evenwel bestaan.

Indien de factuur laattijdig wordt uitgereikt, zal de handeling onder de nieuwe regeling moeten worden opgenomen in de aangifte over de periode waarin de factureringstermijn verstrijkt. Dit is de 15e dag van de maand na de maand van de dienstverrichting of goederenlevering.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.